• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Zagraniczne staże kluczem do sukcesu zawodowego

Projekt realizowany w ramach IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (poddziałanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej)

 
Okres realizacji projektu: 18.12.2017 - 17.12.2018 r.
Wartość projektu: 297 626,00 zł (w tym wartość dofinansowania: 297 626,00 zł)

Realizator projektu: Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie
 

Celami projektu są:
- wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, służące zwiększeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia;
- odpowiednie przygotowanie uczestników projektu do potrzeb europejskiego rynku pracy oraz podniesienie ich kompetencji kluczowych tj. m. in. kompetencji językowych ze szczególnym uwzględnieniem języka zawodowego.

Uczestnikami projektu będzie grupa 32 uczniów (Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego) po 8 z każdego kierunku kształcenia: technik obsługi turystycznej, technik logistyk, technik informatyk, technik ekonomista.
Odbędą oni praktykę zawodową w wybranych zakładach pracy w hiszpańskiej miejscowości Sevilla (32 osoby + 3 opiekunów). Podczas trzytygodniowego stażu w Hiszpanii beneficjenci będą mieli szansę zapoznać się
z organizacją, metodami i technikami pracy obowiązującymi w zagranicznych instytucjach. Projekt ma na celu stworzenie uczestnikom stażu możliwości realizacji założeń kształcenia praktycznego w warunkach międzynarodowych.