• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408

Projekt został zrealizowany w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Okres realizacji projektu: październik 2008 r. – czerwiec 2015 r.
Wartość projektu: 1 871 232,78 zł (w tym wartość dofinansowania: 1 621 532,73 zł)
Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach

W ramach inwestycji pt. "Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408" wybudowano most trwały o nośności 150 kN Ponadto przebudowano drogi na łącznej długości około 150 m przed i za obiektem, przeprowadzono regulację rzeki Bierawki na odcinku po 20 m powyżej i poniżej obiektu, wybudowano dwa wjazdy oraz przeniesiono drogę gruntową w ciągu drogi powiatowej nr 2925S Smolnica - Pilchowice.