• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Zawodowo przez Europę

 

Projekt finansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 

Czas trwania projektu: 18.12.2023 – 17.12.2024

Planowana maksymalna wartość projektu: 392 316,32 zł, w tym 82,52% środki UE i 17,48% środki krajowe (100% dofinansowania)

 

Główne cele projektu to:

 • podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego i dostosowanie go do realiów rynku pracy oraz wymagań stawianych kandydatom/pracownikom,
 • efektywne nauczanie i wykorzystanie kompetencji komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego (uwzględniając słownictwo branżowe) w realnym środowisku pracy za granicą,
 • zwiększenie szans uczniów na rynku pracy przy ubieganiu się o zatrudnienie w wyuczonym zawodzie,
 • kształtowanie kompetencji kluczowych (językowych, cyfrowych, naukowo-technicznych, społecznych)poprzez współpracę z instytucjami europejskiego rynku pracy,
 • doskonalenie kompetencji językowych, organizacyjnych, komunikacyjnych kadry poprzez włączenie w działania ponadnarodowe,
 • podniesienie prestiżu szkoły.


W ramach projektu przewiduje się odbycie praktyk zawodowych w hiszpańskiej Maladze przez 30 uczniów Technikum funkcjonującego w ramach Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Uczestnikami mobilności będą uczniowie kształcący się we wszystkich nauczanych w tej placówce zawodach oraz opiekujący się nimi 3 nauczyciele.

Realizacja 3-tygodniowych praktyk u obcojęzycznych pracodawców, w naturalnym środowisku pracy, planowana jest na wrzesień-październik 2024 r. Przed wyjazdem uczestnicy projektu odbędą szereg zajęć przygotowujących do mobilności – z zakresu języka angielskiego, języka hiszpańskiego, podstaw komunikacji, aspektów kulturowych i doradztwa zawodowego.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie