• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość

Projekt realizowany w ramach poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 02.01.2019 – 31.03.2021 r.
Wartość projektu: 159 387,50 zł (w tym: wartość dofinansowania z UE: 135 479,37 zł; wartość dofinansowania z budżetu państwa 15 938,75 zł)

Realizatorzy projektu:
Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum w Knurowie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, dla której Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym, poprzez wsparcie udzielone 20 uczniom - w tym dodatkowe zajęcia z zakresu specjalistycznego kształcenia zawodowego, certyfikowane kursy/szkolenia, doradztwo zawodowe, udział 10 uczniów w stażach zawodowych u pracodawców, umożliwienie uczniom spotkań z pracodawcami, doposażenie szkolnej pracowni nauki zawodu oraz podwyższenie kwalifikacji i kompetencji 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Realizacja projektu obejmuje również
• podniesienie kwalifikacji i umiejętności uczniów przez udział w zajęciach specjalistycznych w szkołach
i certyfikowanych kursach nadających uprawnienia zawodowe oraz poprzez doradztwo zawodowe;
• aktualizowanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli zawodu podczas kursów.

W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie pracowni nauki zawodu pozwalające na kształcenie
w warunkach odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Planowane efekty projektu to:
• wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 20 uczniów powiatowych szkół zawodowych, w tym w przypadku 10 uczniów poprzez ich udział w dodatkowych stażach zawodowych,
• podniesienie kwalifikacji lub kompetencji 2 nauczycieli kształcenia zawodowego, • doposażenie 1 szkoły w sprzęt i materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia zawodowego.