• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Nowoczesność, postęp, integracja - rozwój back-office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach

Projekt został zrealizowany w ramach Priorytetu II Społeczeństwo informacyjne, Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Okres realizacji projektu: 2008 - 2013
Wartość projektu: 1 994 244,48 zł (w tym wartość dofinansowania: 1 863 461,36 zł)
 

Głównym celem projektu było usprawnienie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Gliwicach poprzez wdrożenie systemu wspomagania zarządzania. W ramach projektu wdrożono System Informacji Przestrzennej zgodnie z zapisami Dyrektywy 2007/2/WE ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE); wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy oraz systemu kontroli dostępu; wdrożenie systemu wspomagającego pracę Rady Powiatu w zakresie posiedzeń i procedury głosowania; zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa systemu informatycznego.

Urządzenie kopiująco-drukująco-skanujące na potrzeby Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej