• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Praktyka zagraniczna biletem do przyszłości współczesnego Europejczyka

Projekt został zrealizowany w ramach programu ERASMUS + Mobilność edukacyjna przez Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie.

Okres realizacji projektu: 15.12.2014 r. – 14.12.2015 r.
Wartość projektu: 41 620 euro

Partnerzy projektu:

 • EuroMind z siedzibą w Ubedzie i Sewilli – firma z wieloletnim doświadczeniem w realizacji staży zawodowych
 • Consorcio Hacienda La Laguna Escuela de Hostelería y Turismo – szkoła hotelarska mająca dokonać ewaluacji i certyfikacji zdobytych przez stażystów kompetencji.

Uczestnicy projektu
16-osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie
o specjalności technik obsługi turystycznej. Uczestnicy projektu wzięli udział
w 4 –tygodniowych praktykach w obiektach noclegowych w Hiszpanii.

Cel projektu:
Projekt miał na celu stworzenie uczestnikom stażu możliwości realizacji założeń kształcenia praktycznego w warunkach międzynarodowych. Uczestnicy stażu - przyszli pracownicy obiektów hotelarskich - mieli szansę rozwijania, niezbędnych w pracy zawodowej, kompetencji takich jak: zdolności interpersonalne, przedsiębiorczość, kreatywność, umiejętność radzenia sobie z problemami i posługiwania się nowoczesnymi technologiami. Podnoszenie kwalifikacji odbywało się w specyficznych okolicznościach - w zetknięciu z inną kulturą, językiem obcym i nowymi warunkami pracy. Dzięki temu kształcenie uczestników stażu nabrało wymiaru europejskiego, poszerzyło ich horyzonty intelektualne, kulturalne oraz zachęciło do nieustannego kształcenia się w celu podnoszenia swojej wartości i atrakcyjności na rynku pracy.

Działania w projekcie:
Młodzież realizowała program praktyk zawodowych oraz program pedagogiczno-kulturalno-językowy, który był efektem współpracy z partnerem zagranicznym.
Ponadto uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze sferą kształcenia zawodowego w innym kraju europejskim. Zapoznając się ze strukturą organizacyjną i zasadami funkcjonowania organizacji przyjmującej, przekonali się w jaki sposób zorganizowana jest tego typu firma, jak funkcjonują wyznaczone przez nią miejsca praktyk, jakie obowiązują w nich standardy pracy, jak przestrzegana jest dyscyplina pracy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jakie metody stosuje się w celu podnoszenia jakości pracy.

Efekty projektu:
Każdy uczestnik otrzymał Certyfikat Europass Mobility oraz dokument poświadczający nabyte umiejętności językowe w postaci certyfikatu językowego od organizacji euroMind.
Uczniowie, posiadający certyfikaty będą mogli wykorzystać nabyte umiejętności poszukując w przyszłości zatrudnienia na europejskim rynku pracy. Wpłynie to na podniesienie ich wartość, ułatwi w sposób jasny i zrozumiały zaprezentować swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.