• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie

Projekt realizowany w ramach poddziałania 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 23 grudnia 2016 – 30 listopada 2018 r.
Wartość projektu: 212 189,83 zł (w tym wartość dofinansowania: 180 361,36 zł)
 
 
Przedmiotem projektu jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia po byłej kotłowni na pracownię nauki zawodu - nowego kierunku w zakresie obsługi hotelowej - w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie. Z pracowni korzystać będą uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Pracownia składać się będzie z dwóch części: szkoleniowej jednostki mieszkalnej z łazienką oraz szkoleniowego pomieszczenia gospodarczego. Proces kształcenia w pracowni prowadzony będzie z podziałem na max. 4-osobowe grupy. Jedna grupa będzie miała zajęcia w jednostce mieszkalnej z węzłem higieniczno-sanitarnym, a druga - w tym samym czasie - w pomieszczeniu gospodarczym.
Projekt wpłynie na dopasowanie warunków i zakresu kształcenia praktycznego w placówce do realnych warunków pracy i wyposażenia miejsc pracy u potencjalnych pracodawców, podniesienie kwalifikacji absolwentów dzięki nabyciu nowych umiejętności i kwalifikacji.
 
Bezpośrednim celem jest zwiększenie kompetencji uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie w zakresie zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej poprzez:
1. utworzenie pracowni z pełnym wyposażeniem dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej;
2. wprowadzenie nowego modułu nauczania "pomoc obsługi hotelowej";
3. poprawa jakości kształcenia;
4. rozwijanie nowoczesnego kształcenia zawodowego w zawodach zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy;
5. dopasowanie warunków i zakresu kształcenia praktycznego do realnych warunków pracy i wyposażenia miejsc pracy u potencjalnych pracodawców,
6. podniesienie kwalifikacji absolwentów dzięki nabyciu nowych, nieoferowanych dotąd przez placówkę umiejętności i kwalifikacji;
7. przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów szkół specjalnych.