• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Mistrzowie planowania – modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach

Projekt realizowany w ramach poddziałania 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 08.07.2019 – 15.12.2020 r.
Wartość projektu: 772 357 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR – 542 012 PLN
Cele projektu:
Celem bezpośrednim niniejszego projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów kształcących się na poziomie technikum w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach.
Cele pośrednie projektu to m.in.:

 • stworzenie 2 nowoczesnych pracowni komputerowych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie;
 • stworzenie odpowiednich warunków kształcenia w zawodach: technik logistyk i technik spedytor;
 • poprawa jakości kształcenia w ZSMK;
 • rozwijanie nowoczesnego kształcenia zawodowego w zawodach zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy;
 • dopasowanie warunków i zakresu kształcenia zawodowego w szkole do realnych warunków pracy u potencjalnych pracodawców;
 • podniesienie kwalifikacji absolwentów dzięki utworzeniu nowych zawodów i nabyciu nowych, nieoferowanych dotąd przez placówkę umiejętności i kwalifikacji;
 • przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów szkół zawodowych;
 • poprawa jakości życia mieszkańców powiatu gliwickiego;
 • polepszenie wizerunku powiatu.