• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Wsparcie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Projekt został zrealizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Projekty Partnerskie Comenius Regio

Okres realizacji projektu: sierpień 2013 – lipiec 2015
Całkowita kwota dofinansowania: 19 750,00 Euro, czyli ok. 83 000,00 zł

Projekt był realizowany po stronie polskiej przez Powiat Gliwicki, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach i Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach, zaś po stronie czeskiej przez Morawskoslezky Kraj w Ostrawie, Zakladni Skola a Prakticka Skola w Opawie i Sirius Prrispevkova Organizace w Opawie.

Celem projektu była współpraca partnerska i wymiana doświadczeń między instytucjami, by jak najlepiej wspierać polskich i czeskich uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Podczas międzynarodowych spotkań projektowych porównywane były systemy edukacyjne obu krajów, regulacje prawne dotyczące edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dokumentacja pedagogiczna oraz system oceniania w szkołach. W ramach projektu odbyły się m.in. dwudniowe warsztaty dla nauczycieli poświęcone wybranym tematom z dziedziny pedagogiki specjalnej i zorganizowanie specjalistycznej konferencji na temat zespołu Downa.
Podczas hospitacji zajęć, wizyt studyjnych i zajęć pokazowych w praktyce stosowane będą nowe doświadczenia i nowa wiedza.