• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej

Projekt został zrealizowany w ramach Priorytetu II Społeczeństwo informacyjne, Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Okres realizacji projektu: 2007 – 2011
Wartość projektu: 1 207 711,62 zł (w tym wartość dofinansowania: 902 730,12 zł)

Celem projektu było stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę publicznych punktów dostępu do Internetu.

Projekt polegał na udostępnieniu w powiecie gliwickim 58 publicznych punktów dostępu do Internetu (z ang. PIAP – Public Internet Access Point) zapewniających zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym te tereny turystom powszechny i bezpieczny dostęp do sieci internetowej. Korzystanie z PIAP-ów jest dla każdego całkowicie bezpłatne, z zastrzeżeniem, że będą one użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
Wśród PIAP-ów jest 7 punktów typu hotspot, 33 stanowiska komputerowe oraz 18 infokiosków – zarówno wewnętrznych, jak i przystosowanych do warunków zewnętrznych. Warto podkreślić, że część PIAP-ów przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Decydując o lokalizacji poszczególnych punktów wybierano miejsca uczęszczane i powszechnie dostępne czyli świetlice, biblioteki, przedszkola, szkoły, ośrodki kultury, ośrodki opieki społecznej, szpitale, domy pomocy społecznej, urzędy miast i gmin, Starostwo Powiatowe w Gliwicach oraz inne miejsca często odwiedzane przez mieszkańców i turystów.

W projekcie uczestniczyli: Powiat Gliwicki – Lider projektu oraz Partnerzy: Gmina Gierałtowice, Gmina Knurów, Gmina Pilchowice, Gmina Pyskowice, Gmina Rudziniec, Gmina Sośnicowice, Gmina Toszek, Gmina Wielowieś