• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Cyfrowe okno na świat w powiecie gliwickim

Projekt został zrealizowany w ramach Priorytetu VIII „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Okres realizacji projektu: 01.10.2013 r. – 30.06.2015 r.
Wartość projektu: 933 789,00 zł (100% dofinansowania)

Wsparcie udzielane mieszkańcom powiatu gliwickiego w ramach projektu polegało na przekazaniu zestawów komputerowych oraz zapewnieniu dostępu za pośrednictwem tych zestawów do Internetu dla:

 • rodzin zastępczych;
 • osób niepełnosprawnych o znacznym, bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • dzieci/młodzieży z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin spełniających kryteria dochodowe;
 • Rodzinnych domów dziecka.

Dodatkowo w ramach działań koordynacyjnych wsparto jednostki, dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym (w nawiasach podajemy formy wsparcia):

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (zakup 4 komputerów z oprogramowaniem);
 • Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (zakup 8 komputerów wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób niedowidzących lub z lekkim niedorozwojem umysłowym);
 • Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (zakup 15 komputerów wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób niedowidzących lub z lekkim niedorozwojem umysłowym, remont i instalacja sprzętu w pracowni oraz zapewnienie dostępu do Internetu);
 • Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach (zakup 4 komputerów wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób niedowidzących lub z lekkim niedorozwojem umysłowym, remont i instalacja sprzętu w pracowni)
 • Publiczna Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza w Paczynie (zakup 2 komputerów, zapewnienie dostępu do Internetu).

Ponadto w ramach projektu przeszkolono 200 uczestników z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.