• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów - Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, Gmina Rudziniec, powiat gliwicki

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 6. Transport, Działania 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 25 marca 2019 – 31 grudnia 2020 r.
Wartość projektu: 4 453 139,81 zł (w tym wartość dofinansowania: 3 461 124,75 zł)
 
Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 2944S, na odcinku 2,672 km, od skrzyżowania z ul. Gliwicką w Taciszowie, do skrzyżowania z ul. Wiejską w Rzeczycach. Na przedmiotowym odcinku droga biegnie w ciągu ulic Rzeczyckiej oraz Piaskowej i Kolejowej. Zadanie objęte wnioskiem stanowi kontynuację inwestycji rozpoczętej już w roku 2012, kiedy to przebudowano ulicę Wiejską w Rzeczycach, leżącą w ciągu drogi przedmiotowej drogi powiatowej nr 2944S. Droga powiatowa nr 2944S położona jest pomiędzy drogą powiatową nr 2913S (ul. Gliwicką) w Taciszowie oraz drogą krajową nr 88 w Gliwicach. 

Celem bezpośrednim projektu jest lepsza dostępność drogi powiatowej 2944S w Taciszowie i Rzeczycach oraz terenów inwestycyjnych położonych przy tej drodze.
Cele pośrednie projektu to:
•Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – kierowców i pasażerów, rowerzystów, pieszych.
•Poprawa wykorzystania istniejącej infrastruktury przez przebudowę drogi powiatowej 2944S.
•Zwiększenie nośności zmodernizowanej drogi przez dostosowanie nawierzchni do kategorii ruchu KR 3.
•Ułatwienie dostępu do dużych zakładów pracy i obiektów usługowych znajdujących się przy drodze 2944S.
•Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Rudziniec, zwłaszcza terenów inwestycyjnych przy ul. Piaskowej w Rzeczycach.
•Skrócenie czasu przejazdu przebudowaną drogą, oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych.
•Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko dzięki skróceniu czasu przejazdu.
•Poprawa dostępności zbiornika wodnego Dzierżno Duże - popularnego miejsca rekreacji.
•Poprawa jakości życia mieszkańców, przedsiębiorców, społeczności lokalnej.
•Zmniejszenie wydatków z budżetu powiatu na doraźnie remonty i modernizacje będącej w coraz gorszym stanie drogi powiatowej 2944S.
Długość przebudowanych dróg powiatowych w ramach projektu to 2,672 km.