• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Lingwistyczne szlify

Projekt został zrealizowany przez Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 – Mobilność edukacyjna


Okres realizacji projektu: 01.09.2014 – 31.08.2015
Wartość projektu: 22 737 euro

Organizatorzy mobilności:
1. Lake School of English in Oxford
2. The English Language Centre in Brighton&Hove
3. Executive Training Institute Malta
4. did deutsch-institut GmbH Frankfurt am Main

Uczestnicy projektu
12-tu nauczycieli z Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie wzięło udział w językowych praktykach zagranicznych w Niemczech, Wielkiej Brytanii i na Malcie.

Cel projektu
Projekt miał na celu wzrost poziomu lingwistycznego nauczycieli języków obcych oraz ich wiedzy na temat kultury, zwyczajów i realiów danego kraju, a także wzbogacenie warsztatu metodycznego, co miało znaleźć odzwierciedlenie w podniesieniu jakości kształcenia językowego w szkole oraz osiągania przez uczniów wyższych wyników w konkursach językowych i egzaminach zewnętrznych.

Działania w projekcie
Nauczyciele wzięli udział w praktykach w Niemczech, Wielkiej Brytanii i na Malcie, które trwały od 7 do 14 dni. Ponadto uczestnicy projektu poznali działanie systemu oświaty w kraju, w którym uczestniczyli w praktyce.

Efekty projektu
Uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do rozwoju kontaktów z uczestnikami z różnych krajów, co ułatwi poszukiwanie partnerów do wymian międzynarodowych, a także realizację wspólnych przedsięwzięć za pomocą platformy eTwinning. Działania te przyczynią się do wzrostu świadomości wśród młodzieży, że język jest narzędziem otwierającym drzwi do wielu miejsc na kuli ziemskiej, zmniejszającym odległości i otwierającym wiele możliwości własnego rozwoju. Uczestnicy projektu nabyli wiedzę o obyczajach i kulturze w krajach, w których uczestniczyli w praktykach, a następnie przekazali ją uczniom. Nauczyciele rozwinęli i udoskonalili warsztat pracy o nowe pomysły, metody, rozwiązania, które będą wykorzystywane w ramach prowadzonych zajęć w szkole.