• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Działanie 6.3 Kształcenie zawodowe, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

 

Czas trwania projektu: 01.04.2024 r. – 31.12.2025 r.

Beneficjent projektu: Powiat Gliwicki

 

Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości praktycznego kształcenia zawodowego oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów szkół Powiatu Gliwickiego poprzez udział w stażach realizowanych w warunkach odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy,
to jest u pracodawców, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształci się dany uczeń/uczennica.

Zaplanowano, że w takich 150-godzinnych stażach weźmie udział 372 uczniów szkół o profilu zawodowym prowadzonych przez Powiat Gliwicki czyli:

 • techników w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespole Szkół im.
  M. Konopnickiej w Pyskowicach i Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie;
 • szkoły branżowej I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie (wyłącznie uczniowie niebędący młodocianymi pracownikami).

Będzie to młodzież kształcąca się w zawodach z branży informatycznej, logistycznej, elektrycznej, mechanicznej, ekonomicznej i rachunkowej, turystycznej oraz związanej z poligrafią i grafiką cyfrową. Ze środków projektu zostaną sfinansowane stypendia stażowe oraz pokryte wszelkie inne koszty niezbędne do poniesienia w związku z organizacją staży (np. wynagrodzenia opiekuna stażysty i szkolnego koordynatora, dojazdu na staż, zakupu odzieży roboczej potrzebnej uczniowi do odbycia stażu).

Zakłada się, że w efekcie realizacji projektu wszyscy objęci nim stażyści rozwiną swoje kompetencje i kwalifikacje, uzyskując doświadczenie i nabywając umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy w wybranych przez siebie zawodach.

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w szkołach objętych projektem, gdzie można również uzyskać informacje na temat zasad jego realizacji.

Informacji o projekcie udziela także pracownik Wydziału Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gliwicach
(tel. 32 332 66 52, e-mail: e.pieszka@starostwo.gliwice.pl).

 

Wartość projektu: 1 714 845,60 zł (w tym 1 543 361,04 zł dofinansowania)

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 457 618,76 zł

 

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie