• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19

Projekt grantowy realizowany w skali całego kraju na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zadaniem projektu było ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz domów pomocy społecznej.

 

W powiecie gliwickim projekt realizowany był na mocy umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia - Śląskim Oddziałem Regionalnym w Katowicach i obejmował wsparciem domy pomocy społecznej, dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym czyli "Ostoja" w Sośnicowicach i "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej.

 

Realizacja projektu w 2020 r. (I nabór wniosków)
 
Okres realizacji: do 31.12.2020 r.
Kwota grantu wykorzystanego w 2020 r.:

 • dla Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach: 32 055,79 
 • dla Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej: 46 850,65 

Środki grantu przeznaczono na:

 • wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, które – ze względów bezpieczeństwa
  i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy;
 • dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu
  i mieszkańców DPS.

 

Realizacja projektu w 2021 r. (II nabór wniosków)
 
Okres realizacji: do 31.08.2021 r.
Kwota grantu wykorzystanego w 2021 r.:

 • dla Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach: 49 858,42 
 • dla Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej: 40 537,40 

Środki grantu przeznaczono na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyli swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy.