• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowskiej

Projekt został zrealizowany w ramach Priorytetu V Środowisko, Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Okres realizacji projektu: 2007 – 2011
Wartość projektu: 797 559,81 zł (100% dofinansowania)

Głównym celem projektu było zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Cel ten osiągnięto poprzez kompleksową termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej. Prace termomodernizacyjne obejmowały następujące działania: wykonanie instalacji solarnej, modernizacja kotłowni z koksowo-węglowej na olejową, ocieplenie ściany piwnic przy gruncie, wymiana okien, wymiana drzwi, ocieplenie stropodachu nad klatka schodowa, ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja, ocieplenie ściany klatki schodowej przyl. do strychu, instalacja co, instalacja wentylacyjna.
Ponadto projekt przyczynił się do poprawy jakości infrastruktury społecznej i poprawy warunków bytowych oraz pracy w DPS „Zameczek”.