• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Śląskie kadry DPS vs. COVID-19

projekt grantowy realizowany przez  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrany w trybie nadzwyczajnym na podstawie art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
 
Celem projektu było bezpośrednie wsparcie domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa śląskiego, w tym osób realizujących w nich usługi społeczne. Działania zaplanowane w projekcie miały na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także pracujących w DPS, tj. osób zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.
 
Kwota wykorzystanego grantu przyznanego Powiatowi Gliwickiemu:

 • dla Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach: 437 587,86 zł
 • dla Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej: 116 976,44 zł

 
Okres realizacji: 01.08 – 30.11.2020 r.
 
Środki pozyskane przez Powiat Gliwicki przeznaczone zostały na nagrody dla osób wykonujących usługi społeczne w domach pomocy społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej i "Ostoja" w Sośnicowicach, w związku ze zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.