• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Tożsamość kulturowa i regionalna - ważny element podnoszenia jakości edukacji w Walii i na Śląsku

Projekt został zrealizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Projekty Partnerskie Comenius Regio

Okres realizacji projektu:: sierpień 2011 – lipiec 2013
Wartość projektu:  179 640,00 zł (w tym wartość dofinansowania: 155 160,00 zł)

W projekcie uczestniczyli:

 • po stronie walijskiej: Denbighshire County Council (lider projektu), Ysgol Tir Morfa, C-SAW North Wales–Community Support for Autism in Wales;
 • po stronie polskiej: Powiat Gliwicki (partner wiodący), Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyskowicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie.

Głównym celem projektu była poprawa jakości edukacji specjalnej w Walii i na Śląsku poprzez wspólną pracę na rzecz identyfikacji i wdrożenia najlepszych praktyk w zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych uczniów m.in. za pomocą budowania poczucia tożsamości kulturowej i regionalnej. Budowane w ten sposób poczucie przynależności sprzyja rozwojowi umiejętności uczniów – zarówno edukacyjnych, jak i społecznych. Środkiem do osiągnięcia założonego celu była organizacja wyjazdów studyjnych, konferencji i warsztatów służących porównaniu systemów i metod edukacyjnych w krajach partnerskich oraz stosowanych tam form udzielania wsparcia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.