• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego)

Okres realizacji projektu: 30.07.2020 – 30.11.2020 r.
Wartość projektu: 324 077,39 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 273 132,43 zł, budżet państwa: 50 944,96 zł)
Realizatorzy projektu:
Starostwo Powiatowe w Gliwicach na rzecz rodzinnego domu dziecka i rodzin zastępczych
 
Celem projektu było dofinansowanie realizacji potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. W ramach realizacji projektu przeprowadzono zakup komputerów przenośnych wraz z akcesoriami oraz zakup środków ochrony indywidualnej (płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, maseczki ochronne, rękawiczki ochronne) dla rodzinnego domu dziecka oraz rodzin zastępczych z terenu Powiatu Gliwickiego.