• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego

Projekt realizowany w ramach działania 2.1 "Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 
Okres realizacji projektu: 30 kwietnia 2021 – 31 grudnia 2022 r.
Wartość projektu: 2 073 460,20 zł (w tym wartość dofinansowania: 1 762 441,17 zł)
 
Przedmiotem projektu jest stworzenie i wprowadzenie e-usług z zakresu zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego. Platforma będzie dostarczała usługi umożliwiające integrację i wymianę danych pomiędzy podmiotami medycznymi prowadzonymi przez Powiat Gliwicki a mieszkańcami Powiatu. Dodatkowo, mieszkańcy powiatu będą mogli udostępniać pozyskane dane medyczne innym podmiotom leczniczym.

Projektem zostaną objęte poniższe jednostki:
- Szpital w Knurowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- Szpital w Pyskowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie.
 
W ramach projektu powstaną następujące e-usługi:
a) e-rejestracja – rejestracja na wizytę,
b) e-korespondencja - system umożliwiający pacjentowi przekazanie do szpitala wiadomości określonej kategorii,
c) e-dokumentacja - Informacje o udzielonych świadczeniach medycznych, Przegląd i pobranie wyników badań, Uzyskiwanie dokumentacji medycznej przez pacjenta,
d) e-wywiad lekarski - system umożliwiający rejestrację przez pacjentów odpowiedzi na pytania stanowiące wywiad lekarski. Wywiad jest rejestrowany w kontekście planowanej realizacji świadczenia medycznego,
e) e-załącznik - funkcjonalność umożliwiająca pacjentowi rejestrację w kontekście planowanej wizyty zeskanowanych postaci posiadanych dokumentów medycznych,
f) Aplikacja mobilna obsługująca następujące funkcjonalności: e-rejestracja, dokumentacja medyczna, recepty,
g) Integracja z uwierzytelnieniem ePUAP.