• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, II Oś Priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Realizowany przez Beneficjenta - Euro Innowacje sp. z o.o. i Partnera Śląski Związek Gmin i Powiatów w 44 jednostkach samorządu terytorialnego województwa śląskiego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. - 28.02.2022 r.

Cel główny projektu:
Podniesienie poziomu przygotowania 44 JST z do zapewnienia dostępności urzędów administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w 44 śląskich samorządach, a także podniesienie kompetencji ich pracowników samorządowych w ramach szkoleń 88 osób z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami i 88 koordynatorów dostępności.

Zadania zrealizowane na rzecz Starostwa Powiatowego w Gliwicach:

 1. przeszkolenie 2 pracowników samorządowych w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych;
 2. przeszkolenie 2 pracowników - w tym koordynatora dostępności - w zakresie stosowania ustawowych zadań;
 3. przegląd procedur związanych z obsługą klienta pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędu we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji oraz zakup drobnych usprawnień w celu zapewnienia jak największej dostępności urzędu zgodnie z wynikami rekomendacji zawartymi w opracowanym raporcie (tabliczki brajlowskie, aktywator sznurowy gongu alarmowego z odbiornikiem, pętle indukcyjne, ramki do podpisu, krzesło ewakuacyjne i koc ewakuacyjny).