• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie

Projekt realizowany w ramach poddziałania 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 29 grudnia 2017 – 31 grudnia 2019 r.
Wartość projektu: 1 538 134,75 zł (w tym wartość dofinansowania: 1 299 181,39 zł)
 
Przedmiotem projektu jest remont/przebudowa i wyposażenie pracowni wraz dostosowaniem budynku dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie. Powstaną lub zostaną zmodernizowane cztery nowoczesne pracownie zawodowe:
- pracownia grafiki 2D i 3D (sala 13),
- pracownia techniczno-pomiarowej (sala 22),
- pracownia montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (sala 33/34),
- pracownia elektrotechniki i elektroniki (sala 35).
W ramach dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych zostanie wybudowana winda oraz pochylnia dla wózków inwalidzkich.
 
Bezpośrednim celem jest zwiększenie kompetencji uczniów technikum i szkoły branżowej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie poprzez stworzenie czterech nowoczesnych pracowni do nauki zawodu: grafiki 2D i 3D; techniczno-pomiarowej; montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; elektrotechniki i elektroniki oraz poprawa dostępności placówki dla osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy i pochylni.
Realizacja projektu przyczyni się również do:
- poprawy warunków i jakości kształcenia w zawodach: technik elektryk, technik mechanik, technik grafiki
i poligrafii cyfrowej, mechanik/monter maszyn i urządzeń
- rozwijania nowoczesnego kształcenia zawodowego w zawodach zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy;
- dopasowania warunków i zakresu kształcenia praktycznego do realnych warunków pracy i wyposażenia miejsc pracy u pracodawców,
- podniesienia kwalifikacji absolwentów dzięki nabyciu nowych umiejętności i kwalifikacji;
- przeciwdziałania bezrobociu wśród absolwentów szkół zawodowych.