• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

ŚLĄSKIE POMAGA

Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Śląskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (Lider Partnerstwa) oraz podmiotami prowadzącymi placówki opieki całodobowe, w tym domy pomocy społecznej, na terenie Województwa Śląskiego (Partnerzy).
Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne, Działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.8. Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Realizacja projektu w 2020 r.
Okres realizacji projektu: 8.05.2020 – 31.12.2020 r.

Wartość projektu: 142 746,56 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 121 334,58 zł, budżet państwa: 21 411,98 zł)

Realizatorzy projektu:

Starostwo Powiatowe w Gliwicach na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej
 

Celem projektu była ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19 w Domach Pomocy Społecznej poprzez:
-zatrudnienie na umowę o pracę w DPS „Ostoja” pracownika, który sprawował opiekę nad mieszkańcami;
-doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług, w sprzęt ochrony indywidualnej niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 np. maseczki, przyłbice, gogle, fartuchy, kombinezony;
-doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług, w sprzęt niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

Realizacja projektu w 2021 r.
Okres realizacji projektu: 
sierpień 2021 r.

Wartość projektu: 239 701,99 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 203 746,69 zł, budżet państwa: 35 955,30 zł)

Realizatorzy projektu:
Starostwo Powiatowe w Gliwicach na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej

W ramach realizacji zadania 6 "Wypłata wynagrodzeń dla pracowników DPS wykonujących niezbędne czynności do walki z epidemią wirusa SARS-COV-2" wsparciem w postaci wypłaty jednorazowych nagród zostali objęci pracownicy Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej zatrudnieni na stanowiskach pracy bezpośredniej z mieszkańcem np. opiekunowie, pokojowe, terapeuci, pracownicy socjalni oraz inne osoby wykonujące prace bezpośrednio z mieszkańcami.