• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego

Projekt został zrealizowany w ramach Priorytetu III Turystyka, Działania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Okres realizacji projektu: 2007 – 2012
Wartość projektu: 3 273 090,21 zł (w tym wartość dofinansowania: 2 583 054,95 zł)

Projekt miał na celu utworzenie zaplecza turystycznego dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego poprzez zmodernizowanie i oznakowanie sieci tras rowerowych na terenie powiatu gliwickiego oraz utworzenie czterech obiektów infrastruktury okołoturystycznej. Zakłada się, że zaplecze to spełnia następujące funkcje:

 • turystyczno– rekreacyjną – w zakresie spędzania wolnego czasu, a także propagowania zdrowego stylu życia mieszkańców powiatu gliwickiego,
 • promocyjną – w zakresie przyciągania turystów spoza powiatu i regionu,
 • edukacyjną – w zakresie możliwości tworzenia ścieżek dydaktycznych na pewnych fragmentach.

W ramach projektu oznakowanych zostało 211,5 km tras rowerowych, zaś ok. 50 km zostało wybudowanych, pozostałe zmodernizowano i przystosowano do jazdy rowerem. Dzięki sieci tras biegnących przez wszystkie gminy powiatu gliwickiego, połączono m.in. dwa znaczące zabytki Zamek w Toszku (północna część powiatu) z Zamkiem w Chudowie (południowa część powiatu). Mieszkańcy powiatu i przyjezdni turyści mogą korzystać z oznakowanych i zmodernizowanych tras rowerowych oraz dwóch centrów turystyki rowerowej – wiaty na Zamku w Chudowie, zadaszonej bastei na Zamku w Toszku oraz miejsc postojowych nad Jeziorem Pławniowickim i w Rachowicach. Tu również na rowerzystów czekają ławki, stoły i stojaki na rowery. Promocji projektu służyło wydanie mapy tras rowerowych powiatu gliwickiego oraz zorganizowanie w październiku 2012 r. rajdu rowerowego z metą na zamku w Chudowie.

W projekcie uczestniczyli: Powiat Gliwicki – Lider projektu oraz Partnerzy: Gmina Gierałtowice, Gmina Knurów, Gmina Pilchowice, Gmina Pyskowice, Gmina Rudziniec, Gmina Sośnicowice, Gmina Toszek, Gmina Wielowieś