• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Dobre wykształcenie - lepsza praca

Projekt realizowany w ramach poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 25.09.2017 – 29.11.2020 r.
Wartość projektu: 1 920 005,38 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 1 632 004,57 zł)
Realizatorzy projektu:
Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach

Celem projektu było wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów techników, szkoły branżowej I st. i szkół przysposabiających do pracy, dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym, przez poprawę jakości edukacji w tych szkołach. Elementem projektu było zacieśnienie współpracy szkół z pracodawcami w celu lepszego przygotowania uczniów do potrzeb lokalnego rynku pracy. Współpraca polegała na organizacji dodatkowych staży dla uczniów szkół i nauczycieli zawodu, a także umożliwieniu uczniom zapoznania się z przedsiębiorstwami podczas wizyt studyjnych.

Realizacja projektu obejmowała również
• podniesienie kwalifikacji i umiejętności uczniów przez udział w zajęciach specjalistycznych w szkołach i certyfikowanych kursach nadających uprawnienia zawodowe oraz poprzez doradztwo zawodowe;
• aktualizowanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli zawodu podczas kursów.

W ramach projektu zostało zakupione wyposażenie pracowni nauki zawodu pozwalające na kształcenie w warunkach odzwierciedlających naturalne warunki pracy - doposażono m.in. pracownie informatyczne, pracownię techniczno-pomiarową, pracownię do kształcenia z zakresu kucharstwa, obsługi hotelowej, obróbki drewna i prac budowlanych oraz ogrodnictwa i florystyki.

Efekty projektu to:
• wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 415 uczniów powiatowych szkół zawodowych, w tym w przypadku 210 uczniów poprzez ich udział w dodatkowych stażach zawodowych,
• podniesienie kwalifikacji lub kompetencji 7 nauczycieli kształcenia zawodowego
• doposażenie 5 szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia zawodowego.