• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Mam zawód - mam pracę w regionie

Projekt został zrealizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Okres realizacji projektu: 1 kwiecień 2011 – 31 grudzień 2014
Wartość projektu: 1 060 551,17 zł (w tym wartość dofinansowania: 912 180,06zł)

Partnerzy projektu
Województwo Śląskie – lider projektu
30 powiatów i miast na prawach powiatu wraz z Kuratorium Oświaty – Partnerzy

Projekt miał na celu zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

W projekcie uczestniczyło prawie 200 uczniów szkół o profilu zawodowym prowadzonych przez Powiat Gliwicki. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach z doradztwa zawodowego, stażach i praktykach, wizytach studyjnych, kursach certyfikowanych, zajęciach dodatkowych i pozalekcyjnych. Dodatkowo uczestnicy projektu otrzymali dostęp do platformy e-learningowej, dzięki której mogli przyswoić nową wiedzę, przygotować się do matury oraz nadrobić zaległości.

W ramach projektu zostały doposażone 4 pracownie praktycznej nauki zawodu tj. pracownia informatyczna w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, pracownia elektryczna i mechaniczna w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie oraz pracownia informatyczna w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach. Wartość doposażenia wyniosła prawie 150 tys. zł. Ponadto szkoły zostały doposażone w materiały dydaktyczne o wartość prawie 45 tys. zł.

W ramach I edycji projektu 115 uczestników projektu uczestniczyło w zajęciach grupowego doradztwa zawodowego i 100 uczestniczyło w zajęciach indywidualnego doradztwa zawodowego. Obecnie uczestnicy projektu biorą udział w kursach zawodowych: prawo jazdy kat. B, eksploatacja instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, kierowca wózków jezdniowych wraz z wymianą butli gazowych oraz zajęciach dodatkowych i wyrównawczych. W ramach projektu prawie 100 uczniów wzięło udział w wizytach studyjnych, a niespełna 30 w praktykach zawodowych.

W ramach II edycji do projektu zakwalifikowało się 90 uczestników, którzy brali udział m.in. w zajęciach grupowego doradztwa zawodowego.