• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Nowoczesna dydaktyka czytania ze zrozumieniem – element międzynarodowej edukacji i klucz europejskiego porozumienia

Projekt realizowany w ramach IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (poddziałanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej)


Okres realizacji projektu: 15.11.2016 – 14.06.2018 r.
Wartość projektu: 166 726,00 zł (w tym wartość dofinansowania: 166 726,00 zł)


Celami projektu są:
- udoskonalenie umiejętności pracy z tekstem o różnorodnym charakterze treściowym;
- wypracowanie u uczniów szybkiego i sprawnego czytania poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi metodycznych doskonalących technikę szybkiego czytania;
- wypracowanie u młodzieży zasad prawidłowego komunikowania się, poprzez zastosowanie innowacyjnych technik werbalizowania swoich myśli, gier słownych, budowania właściwego dialogu;
- uświadomienie uczestnikom projektu, a za ich sprawą pozostałym nauczycielom szkoły, że zadaniem pedagogów jest ciągła otwartość na nowoczesne rozwiązania dydaktyczne i metodyczne, dążenie do stałej osobistej ewaluacji, co z kolei powinno prowadzić do elastyczności, kreatywności i chęci czerpania wiedzy
z doświadczeń innych pedagogów współczesnej Europy;
- udoskonalenie umiejętności wykorzystywania w pracy nowoczesnych technologii multimedialnych, które zastosowane zostaną do opracowywania zadań, ćwiczeń i testów sprawdzających wiedzę na odpowiednim poziomie oraz dzięki którym będzie można łatwiej i bardziej obiektywnie dokonywać oceny postępów uczniowskich.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone zagraniczne wyjazdy szkoleniowe do Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i na Maltę dla 15 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących (język polski, biologia, chemia, matematyka, języki obce) z Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie.