• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 1.09.2019 – 25.06.2021 r.
Wartość projektu: 289 435,00 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 246 019,75 zł)
Realizatorzy projektu:
Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach

Celem głównym projektu było podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej realizowanej w Liceum Ogólnokształcącym w Pyskowicach wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach w powiązaniu z rozwojem wśród 99 uczniów i uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, w tym kreatywności, innowacyjności, umiejętności pracy w grupie oraz umiejętności kreowania własnego rozwoju edukacyjno – zawodowego. Stan ten został osiągnięty poprzez:
-organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych z matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języków obcych, a także doradztwa edukacyjno – zawodowego;
-doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK;
-rozwój kompetencji zawodowych 10 nauczycielek.