• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

KORONA czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 02.10.2017 – 28.06.2019 r.
Wartość projektu: 739 391,56 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 628 482,82 zł)
Realizatorzy projektu:
Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach

Celem projektu była poprawa efektów kształcenia ogólnego w szkołach (LO, technikach, szkołach podstawowych i gimnazjach specjalnych), prowadzonych przez Powiat Gliwicki poprzez:
- objęcie 530 uczniów tych szkół wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych - w formie dodatkowych zajęć z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych, języków obcych, doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zajęć terapeutycznych i wyrównawczych, wspierających indywidualizację pracy z uczniem niepełnosprawnym-i nabycie kompetencji przez 420 uczniów;
- doposażenie pracowni przedmiotowych w 4 szkołach, a wszystkich szkół - w sprzęt i pomoce dydaktyczne m.in. TIK, służące do pracy metodą eksperymentu i/lub wspomagania rozwoju uczniów niepełnosprawnych;
- doskonalenie zawodowe 6 nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu lub efektywnego wykorzystywania narzędzi TIK do pracy z uczniem.

Efekty projektu to:
• objęcie wsparciem 636 uczniów i rozwinięcie dzięki projektowi kompetencji kluczowych u 587 spośród nich;
• doposażenie pracowni w 4 szkołach: pracowni chemicznej w LO w Zespole Szkół im. Paderewskiego w Knurowie, pracowni chemicznej w LO w Zespole Szkół nr 2 w Knurowie, pracowni biologicznej i chemicznej w LO w Pyskowicach oraz pracowni do nauczania przyrody/biologii w Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie;
• doposażenie wszystkich zespołów szkół prowadzonych przez Powiat Gliwicki w sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnych;
• nabycie nowych kwalifikacji lub kompetencji przez 9 nauczycieli objętych projektem.