• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Projekty w ramach Akredytacji Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej (Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach)

W ramach programu ERASMUS+, Typ: Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej Zespół Szkół im. M. Konopnickiej uzyskał akredytację dotyczącą realizacji 4 celów.

Projekt dotyczy realizacji celu pierwszego, którym jest podniesienie jakości nauczania matematyki poprzez włączenie innowacyjnych metod nauczania, technologii TIK oraz wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli.

 

Okres realizacji projektu: 01.06.2023 - 31.08.2024

Wartość projektu: 20 945 euro (100% dofinansowania)


Powyższy cel zostanie osiągnięty przez takie nauczanie matematyki, które umożliwi uczniom podniesienie średnich wyników uzyskiwanych na egzaminach zewnętrznych i uczyni z matematyki przedmiot atrakcyjny w ich oczach.

W ramach projektu 12 uczniów pod opieką 3 nauczycieli będzie uczestniczyło w wizytach w zagranicznych szkołach, aby poznawać  efektywne techniki nauczania matematyki, oparte na sprawdzonych metodach aktywizujących i budujących wysoką samoocenę. Kolejnym etapem projektu będzie zastosowanie w szkolnej praktyce ZS im. Konopnickiej poznanych tym sposobem innowacyjnych metod nauczania oraz narzędzi bazujących na nowoczesnych technologiach. Zarówno poznanie nowych, sprawdzonych i skutecznych metod nauczania, jak i poszerzenie wiedzy i umiejętności na temat wykorzystania nowych technologii w dydaktyce przyczynią się do podniesienia kompetencji zawodowych nauczycieli, a jednocześnie do zwiększenia odpowiedzialności uczniów za własną naukę, do ich aktywizacji i stosowania przez nich efektywnych technik uczenia się, co przełoży się na uzyskiwanie przez uczniów lepszych wyników.