• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Dobry Start w Samodzielność

Projekt został zrealizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Okres realizacji projektu: lata 2008 - 2015
Wartość projektu: 3 588 348,00 zł (w tym wartość dofinansowania: 3 167 801,00 zł)
Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

Celem projektu było zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym zamieszkującym teren powiatu gliwickiego, wykluczonym lub dyskryminowanym na rynku pracy, jak również podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy. Projekt zakładał, że poprzez poprawę sytuacji uczestników projektu poprawi się również sytuacja ich rodzin, zmniejszając tym samym zagrożenie wykluczeniem społecznym. Poprzez profesjonalizację form i metod pracy z osobami niepełnosprawnymi zwiększyła się ich jakość życia. Dodatkowe kwalifikacje zdobyte przez uczestników zostały dostosowane do potrzeb regionalnego rynku pracy.