• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Cyfrowy Powiat

Projekt realizowany w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Okres realizacji projektu: październik 2022 r. – październik 2023 r.

Wartość projektu: 346 248,00 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 346 248,00 zł)

Realizator projektu: Starostwo Powiatowe w Gliwicach

 

W ramach realizacji projektu planuje się przeprowadzić działania, które podniosą poziom cyberbezpieczeństwa w urzędzie poprzez wzmocnienie technicznego i kompetencyjnego potencjału do zapobiegania i reagowania na incydenty oraz poprawią stan sieci strukturalnej wykorzystywanej w urzędzie i wzmocnią jej odporność na awarie, w sposób zapewniający utrzymanie ciągłości działania.

Cele zostaną osiągnięte poprzez przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa starostwa, zakup specjalistycznego oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa starostwa, modernizację i wykonanie sieci strukturalnej oraz uruchomienie punktów dostępowych i wyposażenia ich w aktywne urządzenia sieciowe w części komórek organizacyjnych starostwa, szkolenia dla pracowników komórki informatycznej (BRI-ICT) w zakresie obsługi nowego oprogramowania oraz cyberbezpieczeństwa.