• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

KORONA BIS czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Okres realizacji projektu: 19.08.2019 – 11.11.2021 r.
Wartość projektu: 381 377,50 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 324 170,87 zł)
Realizatorzy projektu:

Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie


Celem projektu była poprawa efektów kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym, technikum (Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie) i szkole podstawowej specjalnej (Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie), dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym, poprzez:
-objęcie 305 uczniów tych szkół wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych - w formie dodatkowych zajęć z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych, języków obcych, doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zajęć terapeutycznych i wyrównawczych, wspierających indywidualizację pracy z uczniem niepełnosprawnym i nabycie kompetencji przez 299 uczniów;
-doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
-podniesienie kompetencji zawodowych 9 nauczycieli.