• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Przebudowa mostu JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK440 z DK88

Projekt został zrealizowany w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Okres realizacji projektu: wrzesień 2009 r. czerwiec 2015 r.
Wartość projektu: 6 377 396,57 zł (w tym wartość dofinansowania: 5 832 460,17 zł)
Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach

W ramach inwestycji pt. "Przebudowa mostu JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88" wybudowano most trwały o nośności 200 kN z dwoma pasami ruchu o szerokości 3m każdy wraz z kładkami dla pieszych po obu stronach przęsła, dzięki czemu nastąpiła poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz jakości infrastruktury drogowej.