• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Współczesny Michał Anioł – rozwój pasji i wyrównywanie szans uczniów szkół Powiatu Gliwickiego o profilu ogólnym

Projekt został zrealizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Okres realizacji projektu: styczeń 2009 – grudzień 2010
Wartość projektu: 958 103,09 zł (100 % dofinansowania)

Celem projektu była poprawa oferty edukacyjnej szkół prowadzonych przez Powiat Gliwicki o profilu ogólnym oraz wyrównywanie szans edukacyjnych ich uczniów poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych.

Projekt polegał na prowadzeniu dodatkowych bezpłatnych dla uczniów zajęć wyrównujących zaległości edukacyjne i rozwijających tzw. kompetencje kluczowe, a także służących opiece i doradztwu psychologiczno-pedagogicznemu oraz poradnictwu zawodowemu. Zajęcia prowadzone w szkołach uzupełniane były licznymi formami edukacji pozaszkolnej – warsztatami artystycznymi, teatralnymi, dziennikarskimi i językowymi, lekcjami muzealnymi i prowadzonymi w planetarium, wycieczkami edukacyjnymi, udziałem w spektaklach teatr lanych i seansach filmowych, funkcjonowaniem szkolnego ośrodka kariery, wizytami w zakładach pracy i spotkaniami z przedstawicielami różnych profesji. Uczniowie szkół specjalnych korzystali z dogoterapii, zajęć ogólnorozwojowych na basenie, ściance wspinaczkowej i kortach tenisowych oraz z innowacyjnych form wspierania rozwoju np. terapii metodą Biofeedback. W ramach projektu odbyło się również szkolenie poświęcone aktualizacji, ewaluacji i wdrażaniu programów rozwojowych szkół, w którym udział wzięli pracownicy szkół objętych projektem i Starostwa.

W projekcie uczestniczyło ok. 896 uczniów liceów ogólnokształcących w Knurowie i Pyskowicach oraz szkół specjalnych (podstawowych i gimnazjalnych) z tych dwu miast, z tego 170 uczniów korzystało z doradztwa edukacyjno-zawodowego, a 254 - z opieki i doradztwa psychologiczno-pedagogicznego.