• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.07.2022 – 30.06.2023 r.
Wartość projektu: 312 510,00 PLN (w tym wartość dofinansowania z EFS – 185 213,72 PLN i dotacji celowej – 34 546,28 PLN)


Cel projektu:
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności Powiatu Gliwickiego dla osób z niepełnosprawnościami poprzez modernizację Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

Ze środków grantu Powiat Gliwicki poprawi:

- dostępność architektoniczną - poprzez wymianę dźwigu osobowego oraz zakup koców i krzeseł ewakuacyjnych,

- dostępność cyfrową poprzez - zakup zestawu do tworzenia napisów,

- dostępność komunikacyjno-informacyjną - poprzez zakup usługi doradczej, montaż tabliczek brajlowskich z wypukłym numerem pokoju, montaż znaczników TOTUPOINT, zakup drukarki brajlowskiej.


Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia bezproblemowego dostępu do większości pomieszczeń obsługowych osobom z dysfunkcją ruchu i poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także ułatwi poruszanie się po budynkach dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Dodatkowo zapewniona zostanie bezpieczna ewakuacja osobom o ograniczonej możliwości poruszania się, z niepełnosprawnością wzroku i z problemami poznawczym, a także pomoc w załatwieniu spraw w urzędzie osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.