• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych

Projekt realizowany w ramach poddziałania 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego
i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 
Okres realizacji projektu: 11 grudnia 2018 – 31 grudnia 2021 r.
Wartość projektu: 1 126 589,92 zł (w tym wartość dofinansowania: 786 059,34 zł)
 
Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku gospodarczego w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 na budynek mieszkalny celem utworzenia mieszkań chronionych.
Przedmiotowy budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, wybudowanym w latach 60-tych XX wieku. Pełnił funkcje gospodarcze. Budynek jest zniszczony, obecnie nieużytkowany, wymaga generalnego remontu.
Po realizacji projektu w budynku znajdzie się pięciu mieszkań chronionych (1 na parterze i 4 na piętrze), każde składało się będzie z pokoju oraz łazienki. Ponadto na parterze znajdzie się m.in. ogólnodostępny pokój dzienny oraz kuchnia. Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń w budynku wyniesie 187,9 m2; łączna powierzchnia 5 mieszkań chronionych wyniesie 101,30 m2.
Zakres prac obejmuje roboty rozbiórkowe, roboty budowlane, instalacje sanitarne (wod-kan, cwu, c.o.), instalacje elektryczne, zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie mieszkań chronionych. Źródłem ciepła dla budynku będzie pompa ciepła typu powietrze/woda.
 
Celem głównym realizacji projektu jest poprawa sytuacji życiowej osób zagrożonych wykluczeniem
- wychowanków pieczy zastępczej - poprzez dostęp do mieszkań chronionych.
Cele pośrednie projektu to m.in.:
- umożliwienie skutecznego procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej,
- podniesienie jakości życia oraz pozycji społecznej wychowanków, którzy zamieszkają w utworzonych mieszkaniach,
- podniesienie własnej samooceny i wizerunku oraz integracja społeczna wychowanków pieczy zastępczej,
- zmniejszenie wydatków na szeroko rozumianą pomoc społeczną dzięki usamodzielnianiu ekonomicznemu wychowanków pieczy zastępczej,
- efektywne wykorzystanie zdegradowanego komunalnego zasobu mieszkaniowego.
Cel główny oraz cele pośrednie zostaną osiągnięte dzięki realizacji niniejszego projektu przewidującego przebudowę budynku przy ul. Brzozowej 6 w Bojszowie i utworzenie w nim pięciu mieszkań chronionych.