• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica – Smolnica odcinek od km 5+500 do km 6+000

Projekt został zrealizowany w ramach Poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 
Okres realizacji projektu: grudzień 2008 r. – październik 2015 r. (rzeczowa) / listopad 2015 r. (finansowa)
Wartość projektu: 811 427,16 zł (w tym wartość dofinansowania: 764 385,97 zł)
Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach
 
Celem ogólnym projektu było stworzenie nowej jakości systemu transportowego w powiecie gliwickim poprzez rozwój kluczowej infrastruktury drogowej. Inwestycja polegała na dostosowaniu drogi powiatowej nr 2916S zlokalizowanej na terenie gmin Sośnicowice i Pilchowice, do nośności 115 kN na odcinku łącznej długości 0,5 km.

W ramach projektu sfinansowano wykonanie dokumentacji technicznej, opracowanie studium wykonalności, przebudowę drogi, przeprowadzenie robót dodatkowych związanych z wykonaniem zjazdu, a także zamontowano bariery ochronne.