• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Wsparcie na starcie

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 9.1.6 "Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. - 31.12.2020 r.

Wartość projektu: 1 793 520 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 1 524 420 zł)
Realizator projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach
 
Cel projektu:

Wzrost zdolności do zatrudnienia 120 uczestników projektu (w tym co najmniej 45 osób niepełnosprawnych)
z terenu powiatu gliwickiego - osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym przede wszystkim osób niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 

Realizacja projektu obejmuje działania służące zapobieganiu wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej uczestników.
Zaplanowano wsparcie doradcze, szkoleniowe, trenerskie, warsztatowe, edukacyjne, środowiskowe
i zdrowotne.

 
Planowane efekty: zakłada się, że po zakończeniu projektu 42 osoby uzyskają nowe kwalifikacje, 29 osób będzie poszukiwało pracy, a 8 podejmie pracę.