• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Knurów

Urząd Miasta Knurów
ul. Ogana 5
44 - 190 Knurów
tel. 32 235 10 17
faks 32 235 15 21
e- mail: um@knurow.pl
www.knurow.pl

Prezydent - Adam Rams
Przewodniczący Rady - Tomasz Rzepa
 
Powierzchnia - 34,0 km2
Ludność - 38 112
(wg GUS - dane z 31.12.2019 r.)

Pierwsze piśmienne wzmianki o Knurowie pochodzą z Księgi uposażeń Biskupstwa Wrocławskiego i datują się na przełom XIII i XIV wieku. Na przestrzeni wieków losy Knurowa toczyły się podobnie, jak losy całego Górnego Śląska. Zasadnicze zmiany w historii przyniósł wiek XIX, związany z odkryciem bogatych złóż węgla kamiennego. Uruchomienie wydobycia w 1906 roku wywarło decydujący wpływ na kierunek rozwoju Knurowa, który z osady rolniczej przekształcił się w silnie zurbanizowany ośrodek przemysłowy. Kolejnym istotnym wydarzeniem historycznym było przyłączenie do Knurowa w 1951 roku Szczygłowic i Krywałdu, które zaowocowało nadaniem praw miejskich. Gmina wielokrotnie zmieniała swe oblicze, by w ostateczności stać się nie tylko nowoczesnym ośrodkiem górniczym, z silnie zakorzenioną śląską tradycją, ale także miejscowością przyjazną przedsiębiorcom z innych gałęzi gospodarki. Dziś, Knurów to młode, dynamiczne miasto o zróżnicowanym krajobrazie, w obszarze którego odnaleźć można zarówno ślady przeszłości jak i coraz bardziej wkomponowaną w dzień powszedni współczesność. Bez wątpienia, symbolem najnowszych przeobrażeń gospodarczych miasta,a co za tym idzie zmian w jego wizerunku, jest przebiegająca przez Knurów autostrada A 1, dzięki której miasto posiada znakomite połączenie z drogową siecią komunikacyjną Polski. Fakt ten sprawia, że w ostatnich latach przybywa nowych kwartałów mieszkaniowych, rozwija się budownictwo indywidualne, tam gdzie jeszcze do niedawna były tereny niezagospodarowane, dziś stoją nowoczesne kompleksy handlowo-usługowe. Największym jednak skarbem Knurowa są jego mieszkańcy. To z myślą o nich zrealizowano szereg inwestycji infrastrukturalnych służących poprawie warunków życia, sukcesywnie rozbudowywana i modernizowana jest infrastruktura oświatowa, kulturalna i sportowa.


Local Authority of Knurów
ul. Ogana 5
44 - 190 Knurów
phone: 32 235 10 17
fax: 32 235 15 21
mail: um@knurow.pl
www.knurow.pl

President - Adam Rams
chairman of the council - Tomasz Rzepa
 
area - 34,0 km2
population - 38 112
(Federal Bureau of Statistics - 31.12.2019)

 

Knurów was first mentioned in the records of the Archdiocese of Wrocław of the time of the change between the 13th and 14th century. Over the centuries the fate of Knurów was very similar to that of the rest of Upper Silesia. 19th century brought major changes especially because big coal reserves were discovered. The beginning of mining in 1906 had a crucial influence on the direction Knurów took in its development. The city changed from an agricultural settlement to a highly urbanised industrial centre. Another important event in history was the annexation of Szczygłowice and Krywald to Knurów in 1952 which ultimately lead to the Knurów gaining city rights.

The city changed its image several times so it finally was no longer just a modern mining centre with a deeply rooting Silesian tradition but also a place that is friendly connected to businessmen from other branches of economy.

Today Knurów is young and dynamic town with a varied landscape in which one can find traces of the past as well of hints of modern time. Both of them are more and more integrated into daily life. A symbol of the new economical developments surely is the motorway A1 that leads directly through Knurów. Thanks to that motorway the city is outstandingly well connected to the Polish road network. Due to that many new residential areas with a very individual development were established over the last years. Areas that were unused some time ago are now the location of modern complexes for trade and industry.

The most valuable treasure of Knurów, however, are the people living here. Many investments were made in infrastructure and a general improvement of living standards. The offer in the fields of education, culture and sports was gradually extended and modernised.