• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Rudziniec

Sołectwa:

 • Rudziniec
 • Bojszów
 • Bycina
 • Chechło
 • Kleszczów
 • Ligota Łabędzka
 • Łany
 • Łącza
 • Niekarmia
 • Niewiesze
 • Pławniowice
 • Poniszowice
 • Rudno
 • Rzeczyce
 • Słupsko
 • Taciszów
 • Widów

Urząd Gminy Rudziniec
ul. Gliwicka 26
44 - 160 Rudziniec
tel. 32 400 07 04
faks 32 400 07 03
e- mail: ugrudz@poczta.wp.pl
http://www.rudziniec.pl

Wójt - Krzysztof Obrzut
Przewodniczący Rady - Andrzej Szołtysik

Powierzchnia - 159,1 km2
Ludność - 10 643
(wg GUS - dane z 31.12.2019 r.)

Gmina Rudziniec to region niezwykle urokliwy i atrakcyjny zarówno w kontekście położenia geograficznego, jak i przyrodniczej różnorodności, co w połączeniu z tutejszymi cennymi zabytkami architektury świeckiej i sakralnej oraz licznymi szlakami turystycznymi i trasami rowerowymi stwarza doskonałe warunki do rozwoju turystyki i rekreacji.

Na terenie Gminy Rudziniec znajdują się 4 akweny wodne:

 • Zbiornik Pławniowice Duży i Mały – znajduje się tu piaszczysta plaża, kąpielisko, punkty gastronomiczne, ośrodki wypoczynkowe oraz wypożyczalnie sprzętu wodnego,
 • Zbiornik Dzierżno Duże – ogromne jezioro o powierzchni 660 ha, ostoja ptactwa wodnego oraz świetne miejsce do uprawiania sportów motorowodnych,
 • Zbiornik retencyjny „Słupsko” – miejsce szczególnie lubiane przez wędkarzy.

Przez gminę przepływają również liczne potoki, rzeka Kłodnica oraz Kanał Gliwicki, po którym organizowane są rejsy statkiem, aż do rzeki Odry.

Wśród najcenniejszych skarbów architektury Gminy Rudziniec wymienić należy okazałe rezydencje magnackie:

 • Zespół Pałacowo-Parkowy w Pławniowicach wraz z przyległymi zabudowaniami,
 • Zespół Pałacowo-Parkowy w Rudzińcu założony w XIX w.,

a także zabytkowe, drewniane kościółki znajdujące się na Szlaku Architektury Drewnianej:

 • Kościół p.w. Wszystkich Świętych z XV w. w Bojszowie,
 • Kościół p.w. Jana Chrzciciela z XV w. w Poniszowicach
 • Kościół p.w. Michała Archanioła z XVII w. w Rudzińcu

Warto również zwiedzić Śluzę Rudziniec na Kanale Gliwickim, Ludwisarnię braci Felczyńskich, gdzie od ponad 200 lat produkowane są dzwony oraz Izbę Pamięci w Rudnie, gdzie znajdziemy wiele regionalnych pamiątek.

Aktywnemu spędzaniu wolnego czasu służą oznakowane trasy rowerowe i szlaki turystyczne ukazujące najpiękniejsze zakątki gminy: Szlak Stulecia Turystyki, Szlak Okrężny wokół Gliwic, Szlak Ziemi Gliwickiej, Szlak Wypoczynkowy i Szlak Sośnicowicki.

Duże możliwości rozwojowe w zakresie inwestycji logistycznych i przemysłowych dla potencjalnych inwestorów stwarza położenie Gminy Rudziniec w pobliżu dużych aglomeracji miejskich województw śląskiego i opolskiego, tereny inwestycyjne Gliwickiej Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, strategiczne szlaki komunikacyjne przebiegające przez teren gminy tj. linia kolejowa Opole - Katowice, autostrada A4 oraz drogi DK nr 88 i DK nr 40.

W Gminie Rudziniec kultywowane są tradycje związane z obchodami dożynek i nocy świętojańskiej, które co roku swoimi występami uświetnia wielu utalentowanych artystów. Imprezy tego typu to doskonała okazja do poznania lokalnych obyczajów, wspólnej integracji, a przede wszystkim do świetnej zabawy.

Więcej na stronie internetowej www.rudziniec.pl


 

Villages:

 • Rudziniec
 • Bojszów
 • Bycina
 • Chechło
 • Kleszczów
 • Ligota Łabędzka
 • Łany
 • Łącza
 • Niekarmia
 • Niewiesze
 • Pławniowice
 • Poniszowice
 • Rudno
 • Rzeczyce
 • Słupsko
 • Taciszów
 • Widów

Local Authority of Rudziniec
ul. Gliwicka 26
44 - 160 Rudziniec
phone: 32 400 07 04
fax: 32 400 07 03
mail: ugrudz@poczta.wp.pl
http://www.rudziniec.pl

alderman - Krzysztof Obrzut
chairman of the council - Andrzej Szołtysik

area - 159,1 km2
population - 10 643
(Federal Bureau of Statistics - 31.12.2019)
 

Rudziniec is a very charming and attractive municipality in terms of the geographical location as well as the very diverse nature. As there are also local monuments of sacral and worldly architecture and numerous paths for biking and hiking Rudziniec offers the perfect conditions for tourism and recreation.

In the municipal area there are four reservoirs:

 • The reservoirs Pławniowice Duży and Pławniowice Mały which offer a sandy beach, a swimming pool, grocery stores, holiday facilities and water sports equipment for rent.
 • The reservoir Dzierżno Duże  which is a very big lake of 660 ha, a habitat for aquatic birds and a perfect spot for using motor boats.
 • The retaining basin Słupsko which is especially popular amongst people wanting to catch fish

Also, many streams, the river Kłodnica and the Gliwice Canal are flowing through the area of Rudziniec. On the latter, boat trips are offered that lead to the river Oder.

 

The most precious architectural gems of Rudziniec are splendid manors:

 • The castle and park in Pławniowice with the surrounding buildings
 • The castle and park in Rudziniec which were founded in the 19th century

 

Also, there are to be found historical wooden churches along a special path dedicated to wooden architecture:

 • The 15th century Church of All Saints in Bojszów
 • The 15th century Church St. John the Baptist in Poniszowice
 • The 17th century Church Archangel Michael next to the Gliwice Canal

 

The Rudziniec lock of Gliwice Canal is also worth a visit as well as the foundry of the brothers Felczyńsk where bells have been made for the last 200 years and the memorial room in Rudno full of various regional mementos.

For a more active way of spending one’s time there are marked bicycle paths and touristic routes that lead to the most beautiful parts of the municipality. Examples are the Century-Tourism-Path, the loop route around Gliwice, the Gliwice trail, the leisure path and the Sośnicowic path.

 

Rudziniec’s location next to the Silesian Metropolitan Area and the metropolitan area of Opole – especially the investment areas of Gliwice included in the special economic zone of Katowice – creates room for development in logistics and attracts potential investors from industry. In addition many strategically important routes, especially the motorway A4 and the national roads DK88 and DK40 are leading through the municipality.

In Rudziniec many traditions like the harvest festival and midsummer are preserved. On that occasion many talented artist present themselves every year to make the events special. Events like that are also a great opportunity to get to know local traditions, to integrate yourself and most of all to have fun.

For further information visit  www.rudziniec.pl.