• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Sośnicowice

Sołectwa:

 • Sośnicowice
 • Bargłówka
 • Kozłów
 • Łany Wielkie
 • Sierakowice
 • Smolnica
 • Rachowice
 • Trachy
 • Tworóg Mały

Urząd Miasta i Gminy Sośnicowice
Rynek 19
44 - 153 Sośnicowice
tel. 32 238 71 91
faks 32 238 75 50
e- mail: um@sosnicowice.pl
http://www.sosnicowice.pl

Burmistrz - Leszek Kołodziej
Przewodnicząca Rady - Regina Bargiel

Powierzchnia - 116,5 km2
Ludność - 8 909
(wg GUS - dane z 31.12.2019 r.)

Początki Sośnicowic sięgają XIII wieku. W roku 1506r. Sośnicowice uzyskały prawa miejskie, Sośnicowice posiadały swoją Radę Miejską oraz pieczęć. W ówczesnym czasie był to prężny ośrodek handlu i rzemiosła położony na starym szlaku handlowym pomiędzy Opawą a Wrocławiem.

Prawa miejskie utraciły Sośnicowice po zakończeniu II wojny światowej w 1945r. na skutek reformy administracyjnej państwa, udało się je odzyskać z dniem 1.01.1996r. Obecnie Sośnicowice to jedno z najmniejszych na Śląsku miasteczek.

Dziś w Sośnicowicach mają swoją siedzibę władze gminy, oprócz miasta Sośnicowice w skład gminy wchodzą sołectwa: Bargłówka, Łany Wielkie, Kozłów, Rachowice, Smolnica, Sierakowice, Trachy, Tworóg Mały. Położenie Sośnicowic przy aglomeracji śląskiej wpływa na ich gospodarczy rozwój. Przy autostradzie A4, w Gminie Sośnicowice utworzono Miejsca Obsługi Podróżnych w Kozłowie i Rachowicach natomiast w odległości dwóch kilometrów od węzła Ostropa Gmina utworzyła "Strefę Aktywności Gospodarczej" oferując prawie 13 ha uzbrojonych terenów pod działalność gospodarczą.

Gmina Sośnicowice to miejsce przyjazne środowisku co powoduje, że ciągle wzrasta chęć osiedlania się na jej terenie, w związku z tym gmina oferuje uzbrojone tereny pod budownictwo mieszkaniowe. O atrakcyjności tego miejsca świadczy też fakt, że ponad 58% powierzchni gminy to lasy, które są doskonałym miejscem do aktywnego wypoczynku, w tym rowerowego, miejscami, które szczególnie warto odwiedzić to specjalnie przygotowane ścieżki Przyrodniczo-leśne w Smolnicy i Rachowicach.

Gmina może się również pochwalić się infrastrukturą i to nie tylko techniczną taką jak: sieci energetyczne, teletechniczne, wodociągowe, kanalizacyjne ale także edukacyjną - szkoły, przedszkola, nowoczesne Gminne Centrum Społeczno Kulturalne oraz sportową. Bezsprzecznym atutem gminy jest także dobrze zorganizowany transport zbiorowy a świetne skomunikowanie drogowe z aglomeracja śląską w tym z lotniskiem w Katowicach-Pyrzowicach stanowią o atrakcyjności gminy.


Villages:

 • Sośnicowice
 • Bargłówka
 • Kozłów
 • Łany Wielkie
 • Sierakowice
 • Smolnica
 • Rachowice
 • Trachy
 • Tworóg Mały

Local Authority of Sośnicowice
Rynek 19
44 - 153 Sośnicowice
phone: 32 238 71 91
fax: 32 238 75 50
mail: um@sosnicowice.pl
http://www.sosnicowice.pl

mayor - Leszek Kołodziej
chairwoman of the council - Regina Bargiel

area - 116,5 km2
population - 8 909
(Federal Bureau of Statistics - 31.12.2019)

 

The history of Sośnicowice reaches back to the 13th century. In 1506, Sośnicowice was given city rights. It had an own town council and an own seal. At that time, the city was a prospering centre of trade and commerce directly at the old trade route between Opava and Wrocław.

Sośnicowice lost all city rights after the end of World War II in 1945 but regained them on 1st January 1996 due to the Regional Administration Reform. Currently Sośnicowice is one of the smallest cities of Silesia.

Today Sośnicowice is the seat of the municipal authorities. The municipality consist of the villages of

Bargłówka, Łany Wielkie, Kozłów, Rachowice, Smolnica, Sierakowice, Trachy and Tworóg Mały.  The municipality is situated close to the Silesian Metropolitan Area which influences the econonomical development. Two information centres for tourists were created on the municipal area – in Kozłow and Rachowice - along the motorway. Two kilometres from the motorway intersection there is an industrial area of nearly 13 ha in size.

The municipality is an environmentally friendly area which leads to more and more people settling here. Therefore, the municipality offers opened up plots of lands for house building. Sośnicowice is also inviting because more than 58% of the area are woodlands that offer many possibilities of living actively for example by going on a relaxing bike tour. Especially remarkable are the natural paths and the forest paths in Smolnica and Rachowice. Sośnicowice also offers good infrastructure not only in a technical way. Part of that infrastructure for example are an electricity supply system, a telephone network, water supply and a sewerage system. In addition there is a broad offer in the fields of education and sports. For example there are schools, kindergarten and a modern and local sociocultural centre. Another advantage undoubtedly is the highly developed local public transport as well as the very good connection to the Silesian Metropolitan Area including the airport Katowice-Pyrzowice.