• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Wielowieś

Sołectwa:

 • Wielowieś
 • Błażejowice
 • Czarków
 • Dąbrówka
 • Gajowice
 • Kieleczka
 • Radonia
 • Raduń - Borowiany
 • Sieroty
 • Świbie
 • Wiśnicze
 • Zacharzowice

Urząd Gminy Wielowieś
ul. Główna 1
44 - 187 Wielowieś
tel. 32 237 85 00
faks 32 237 85 08
e- mail: info@wielowies.pl
www.wielowies.pl

 

 

Wójt - Ginter Skowronek
Przewodnicząca Rady - Klaudia Pallach
 
Powierzchnia - 116,2 km2
Ludność - 5 856
(wg GUS - dane z 31.12.2019 r.)

Gmina WIELOWIEŚ
Gmina Wielowieś jest jedną z 8 gmin powiatu gliwickiego. Swoim obszarem obejmuje 12 sołectw co stanowi pow. 11 659 ha. Gmina ma charakter typowo rolniczy stąd duża powierzchnia użytków rolnych, bo aż 7 605 ha (65,23 % pow. ogólnej), lasy natomiast zajmują pow. 3 270 ha, pozostałe grunty to pow. 784 ha. Gminę zamieszkuje ok. 6 000 mieszkańców w większości pracujących we własnych rodzinnych gospodarstwach rolnych, są jednak i nowi mieszkańcy, którzy docenili uroki gminy i postanowili osiedlić się tutaj na stałe. Mimo bliskości aglomeracji miejskich tutejsze pejzaże i pagórkowate tereny łamią stereotyp tzw. „czarnego śląska”. Malownicze krajobrazy napawają spokojem i optymizmem. Gmina Wielowieś może poszczycić się bogatym środowiskiem przyrodniczym, ciekawą florą i fauną. Przedstawicieli flory i fauny można spotkać w rezerwacie przyrody „Hubert”, którego powierzchnia wynosi 14,3 ha. Istotną rolę w gminie odgrywa również budownictwo. Architektura dawnych wieków łączy się z nowoczesnością.

W ostatnich latach zrealizowano kilka poważnych inwestycji takich jak :

 • budowa kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” służących rekreacji i poprawie tężyzny fizycznej,
 • budowa oczyszczalni ścieków komunalnych i kanalizacji sanitarnej w Wielowsi, do której, podłączonych zostało niemal 100 % budynków mieszkalnych oraz obiekty użyteczności publicznej,
 • powstanie SKANSENU w Wielowsi, którego celem było zachowanie dziedzictwa kulturowego dawnej ludności zamieszkującej gminę oraz przybliżenie obrazu dawnego wiejskiego życia.

Warte uwagi są również cenne budowle zabytkowe : urokliwe kapliczki, drewniane kościółki, krzyże przydrożne, cmentarz żydowski, a także pałace i dworki rozsiane po całym terenie.

Zapraszamy do nas turystów i ludzi przedsiębiorczych, chętnych do podejmowania działań.

Odwiedzając Gminę Wielowieś przekonacie się sami ile mamy do zaoferowania.


Villages:

 • Wielowieś
 • Błażejowice
 • Czarków
 • Dąbrówka
 • Gajowice
 • Kieleczka
 • Radonia
 • Raduń - Borowiany
 • Sieroty
 • Świbie
 • Wiśnicze
 • Zacharzowice

Local Authorities of Wielowieś
ul. Główna 1
44 - 187 Wielowieś
phone: 32 237 85 00
fax: 32 237 85 08
mail: info@wielowies.pl
www.wielowies.pl

 

alderman - Ginter Skowronek
chairwoman of the council - Klaudia Pallach
 
Area - 116,2 km2
Population - 5 856
(Federal Bureau of Statistics - 31.12.2019)

Municipality of WIELOWIEŚ

The municipality of Wielowieś is one of the eight municipalities in Gliwice County. It includes twelve villages in an area of 11 659 ha. The municipality’s character is typically agricultural. 7605ha (65,23% of the area) are farmland, 3270 ha are forests and the rest of the area amounts to approx. 784 ha.

Approximately 6000 people live in Wielowieś. They mostly work in their family businesses but there are also new inhabitants who value the municipality’s charm and therefore decided to settle here permanently. Although Wielowieś is close to the Silesian Metropolitan Area, it breaks with the stereotype of “Black Silesia” (czarny śląsk) because of his beautiful hilly landscape, which fills hearts with calmness and optimism.

The municipality of Wielowieś can be proud of its natural surroundings, as well as of its interesting flora and fauna. These are mostly to be found in the nature reserve “Hubert” which is about 14,3 ha in size. The local architecture is also a big part of Wielowieś’ identity, as it combines both vintage and modern styles.

During the last couple of years several big capital projects have been finishes successfully, for example:

 • Construction of the sports complex “Orlik 2012” for recreation, as well as promotion of physical fitness
 • Contruction of a municipal sewage-treatment facility which is connected to almost 100% of residential and public buildings
 • Foundation of SKANSEN in Wielowieś with the goal to preserve the former inhabitants’ traditions and to give an impression of life in the countryside in the past

Many of Wielowieś’ historical buildings are also worth visiting: charming chapels, wooden churches, roadside crosses, a Jewish cemetery, as well as castles and estates which are scattered all over the area. We welcome all tourists and entrepreneurial people who want to become active here. During your visit in Wielowieś you can come and see for yourself how much we have to offer.