• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/233/2009 Rady Powiatu gliwickiego z dnia 26 stycznia 2009 r.

Załącznik do pisma

 WES.4323.00034.2022

 z dnia 7 października  2022 r.

 

"Zarząd Powiatu Gliwickiego informuje, że w terminie od 28.09.2022 r. do 6.10.2022 r. istniała możliwość zgłaszania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy użyciu formularza na stronie internetowej opinii lub uwag do projektu Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/233/2009 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród.

 W w/w terminie do projektu uchwały nie wpłynęła ani jedna opinia/uwaga.”.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Spraw Społecznych.".

 

 

WES.ZD.1078.2022