• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Władze Powiatu Gliwickiego

Zarząd Powiatu Gliwickiego kadencji 2018-2023

Prezydium Rady Powiatu Gliwickiego kadencji 2018-2023

Radni Rady Powiatu Gliwickiego kadencji 2018-2023


Wykaz radnych Rady Powiatu Gliwickiego według okręgów wyborczych


Okręg wyborczy nr 1 obejmujący obszar Gminy Miasta Knurów
 
1. Stanisław Rudzki – KW “Prawo i Sprawiedliwość”
2. Jolanta Leśniowska – KW “Prawo i Sprawiedliwość”
3. Adam Sobierajski – KW “Prawo i Sprawiedliwość”
4. Dawid Rams – KWW ”Zgoda i Przyszłość”
5. Krzysztof Stolarek – KWW “Zgoda i Przyszłość”
6. Ewa Jurczyga – KWW “Moja Gmina Nasz Powiat”
7. Włodzimierz Gwiźdź – KWW “Moja Gmina Nasz Powiat”
8. Henryk Hibszer – KWW “Porozumienie mieszkańców”
 
Okręg wyborczy nr 2 obejmujący obszar Gminy Miasta Pyskowice
 
1.Krystyna Urbańska – KW “Prawo i Sprawiedliwość”
2.Anna Smyl – KWW “Zgoda i Przyszłość”
3.Jacek Awramienko – KWW “Porozumienie Mieszkańców”
 
Okręg wyborczy nr 3 obejmujący obszar Gminy Gierałtowice i Gminy Pilchowice
 
1. Marek Marcisz – KW “Prawo i Sprawiedliwość”
2. Waldemar Dombek – KWW “Zgoda i Przyszłość”
3. Tomasz Kowol – KWW “Zgoda i Przyszłość”
4. Mirosław Marcol – KWW “Moja Gmina Nasz Powiat”
5. Eugeniusz Loska – KWW “Porozumienie Mieszkańców”
 
Okręg wyborczy nr 4 obejmujący obszar Gminy Rudziniec i Gminy Sośnicowice
 
1. Andrzej Frejno – KWW “Zgoda i Przyszłość”
2. Józef Kruczek – KWW “Moja Gmina Nasz Powiat”
3. Teresa Szymońska – KWW “Porozumienie Mieszkańców”
4. Małgorzata Szymańska – KWW “Zgoda i Przyszłość”
 
Okręg wyborczy nr 5 obejmujący obszar – Gmina Toszek i Gmina Wielowieś
 
1. Andrzej Kurek – KWW “Zgoda i Przyszlość”
2. Adam Wojtowicz – KWW “Zgoda i Przyszłość”
3. Jacek Zarzycki – KWW “Moja Gmina Nasz Powiat”


Komisje Rady Powiatu Gliwickiego

Komisja Rewizyjna

1. Tomasz Kowol – Przewodniczący Komisji;
2. Marek Marcisz – Wiceprzewodniczący Komisji;
3. Józef Kruczek – członek Komisji;
4. Teresa Szymońska – członek Komisji;
5. Krzysztof Stolarek – członek Komisji;

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Mirosław Marcol – Przewodniczący Komisji;
2. Jolanta Leśniowska – Wiceprzewodnicząca Komisji;
3. Eugeniusz Loska – członek Komisji;
4. Tomasz Kowol – członek Komisji;
5. Małgorzata Szymańska – członek Komisji.

Komisja Budżetu i Finansów

1. Krzysztof Stolarek – Przewodniczący Komisji;
2. Anna Smyl – Wiceprzewodnicząca Komisji;
3. Włodzimierz Gwiżdż – członek Komisji;
4. Dawid Rams – członek Komisji;
5. Krystyna Urbańska – członek Komisji;
6. Henryk Hibszer – członek Komisji;
7. Andrzej Frejno – członek Komisji.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

1. Dawid Rams – Przewodniczący Komisji;
2. Jolanta Leśniowska – Wiceprzewodnicząca Komisji;
3. Stanisław Rudzki – członek Komisji;
4. Jacek Awramienko – członek Komisji;
5. Anna Smyl – członek Komisji;
6. Adam Sobierajski – członek Komisji;
7. Krystyna Urbańska – członek Komisji;
8. Małgorzata Szymańska – członek Komisji.

Komisja Ochrony Środowiska i Energii

1. Józef Kruczek – Przewodniczący Komisji;
2. Jacek Zarzycki – Wiceprzewodniczący Komisji;
3. Mirosław Marcol – członek Komisji;
4. Marek Marcisz – członek Komisji;
5. Włodzimierz Gwiżdż – członek Komisji;
6. Tomasz Kowol – członek Komisji.

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju

1. Andrzej Frejno – Przewodniczący Komisji;
2. Eugeniusz Loska – Wiceprzewodniczący Komisji;
3. Stanisław Rudzki – członek Komisji;
4. Mirosław Marcol – członek Komisji;
5. Józef Kruczek – członek Komisji.

Komisja Zdrowia i Wsparcia Rodziny

1. Krystyna Urbańska – Przewodnicząca Komisji;
2. Jacek Awramienko – Wiceprzewodniczący Komisji;
3. Teresa Szymońska – członek Komisji;
4. Henryk Hibszer – członek Komisji;
5. Jacek Zarzycki – członek Komisji;
6. Adam Sobierajski – członek Komisji;
7. Jolanta Leśniowska – członek Komisji;
8. Małgorzata Szymańska – członek Komisji.


Kluby Radnych

Klub radnych Prawo i Sprawiedliwość

1. Krystyna Urbańska – Przewodnicząca Klubu;
2. Jolanta Leśniowska;
3. Marek Marcisz;
4. Adam Sobierajski;
5. Stanisław Rudzki.

Klub radnych Moja Gmina Nasz Powiat

1. Włodzimierz Gwiżdż – Przewodniczący Klubu;
2. Ewa Jurczyga;
3. Jacek Zarzycki;
4. Józef Kruczek;
5. Mirosław Marcol.

Klub radnych Porozumienie Mieszkańców Powiatu Gliwickiego

1. Henryk Hibszer – Przewodniczący Klubu;
2. Jacek Awramienko;
3. Eugeniusz Loska;
4. Teresa Szymońska.

Klub radnych Zgoda i Przyszłość

1. Tomasz Kowol – Przewodniczący Klubu;
2. Waldemar Dombek;
3. Adam Wojtowicz;
4. Dawid Rams;
5. Andrzej Frejno;
6. Krzysztof Stolarek;
7. Anna Smyl;
8. Andrzej Kurek;
9. Małgorzata Szymańska.