• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Aktualności

Aktualności
22.06.2022

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gliwickiego

Podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu Gliwickiego przedstawiciele Samorządu Powiatu Gliwickiego oficjalnie pożegnali przechodzące na zasłużoną emeryturę długoletnie dyrektorki dwóch naszych jednostek – Grażynę Dąbrowską, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie oraz Jolantę Olejnik, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie. Obu Paniom z serca podziękowano za ich pracę i zaangażowanie.

Radni przyjęli kilka uchwał m.in. dot. podwyższenia kapitału spółki z o.o. Szpital w Pyskowicach o 1,5 mln zł, przyznania nagród w konkursie „Powiat przyjazny środowisku”, czy w sprawie przekazania Miastu Gliwice zarządzania drogą powiatową nr 2916S ul. Gliwicka w Żernicy.

Radni wysłuchali sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gliwickiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu oraz sprawozdania finansowego za 2021 r. Rada Powiatu Gliwickiego udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Gliwickiego za 2021 rok.

Istotnymi punktami sesji było przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Gliwickiego za 2021 r., merytoryczna debata na temat raportu oraz głosowanie nad wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Gliwickiego. Rada Powiatu Gliwickiego nie udzieliła Zarządowi Powiatu Gliwickiego wotum zaufania.

W celu realizacji ustawowego obowiązku, obrady Rady Powiatu Gliwickiego są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a po zakończeniu obrad utrwalony zapis jest zamieszczany w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Tam też można znaleźć wszelkie informacje na temat podjętych uchwał i prac rady.

Następną sesję Rady Powiatu Gliwickiego zaplanowano na 25 sierpnia 2022 roku. Informacje dot. czterdziestej sesji Rady Powiatu Gliwickiego dostępne są także pod linkiem: https://powiatgliwicki.esesja.pl/posiedzenie/c9dc0967-b7a5-4