• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

PLAN WDROŻENIA DOSTĘPNOŚCI W STAROSTWIE POWIATOWYM W GLIWICACH

Harmonogram wdrażania dostępności

Nazwa podmiotu: Starostwo Powiatowe Gliwicach

Data opracowania: 01.10.2020 r.

Aktualizacja: 05 KWIETNIA 2022 r.

Dostępność

Działanie

Zalecenia do wdrożenia

Stan realizacji

UWAGI

KO

Termin

Koszt

Inne

Architektoniczna

Wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne (poruszanie się po piętrach i między piętrami), otoczenie budynku

Informacja o miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych,

TAK

 

WIF

-

-

Dodatkowe miejsce parkingowe usytuowane od frontu budynku (od ulicy Zygmunta Starego)

Winda samoobsługowa

NIE

Aktualna winda (platforma) wymaga wymiany, warianty brane pod uwagę:

 1. Wymiana na analogiczną
 2. Wymiana na nową, samoobsługową na miejsce istniejącej,
 3. Wymiana na nową, samoobsługową, do III p.

WIF

2022-2025

-

-

Oznakowanie ostrzegawcze szyb (pasy w kontrastowym kolorze na wys. 85-105 cm),

TAK

Wejście główne, wejście do WKT

WIF

zrealizowane

 

 

Oznakowanie ostrzegawcze schodów (pierwszy i ostatni stopień w biegu w kontrastowym kolorze)

TAK

Dot. całego budynku

WIF

zrealizowane

 

 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych (bez samozamykacza, z alarmem)

Przewijak dla dzieci*

CZĘŚCIOWO

Samozamykacz utrudnia otwieranie drzwi osobom na wózkach i niepełnosprawnościami rąk,

Rozważyć zainstalowanie alarmu

*do deklaracji dostępności

WIF

Do realizacji w ramach projektu

„Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”

 

II kw. 2022 r.

 

 

Wydzielone miejsce do obsługi osób niepełnosprawnych na parterze budynku

 

TAK

Lada BOK jest na zbyt wysokim poziomie, brak miejsca dostępnego do wypełnienia wniosku dla osób na wózkach i niskiego wzrostu

WIF/WOK

zrealizowane

 

 

Linie prowadzące, pola uwagi

 

NIE

 

Linie prowadzącą od wejścia głównego do biura obsługi klienta

 

WIF/WOK

Docelowo linie i pola uwagi do pokoju obsługi osób niepełnosprawnych

Budżet na 2021/2022 r.

 

Umożliwienie dotarcia do wszystkich pomieszczeń z wyjątkiem pomieszczeń technicznych,

Platformy przyschodowe dla osób niepełnosprawnych, podjazdy, winda

TAK

Sprawdzić oznakowanie

WIF

Oznakowanie sprawdzone

+ dodane oznakowanie budynku (ulica + numer)

zrealizowane

 

 

 

Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy

W holu wejściowym – tablica informacyjna (w formie tablicy, ekranu) przedstawiająca rozmieszczenie pomieszczeń, toalet (infokiosk, pracownik, plan tyflograficzny – czyli dotykowy)

CZĘŚCIOWO

Tablica kierunkowa w wydziałami i numerami pokoi jest, informacji głosowej udziela pracownik PCZK,

WIF/WZK

.

 

 

 

Nawigacja wewnątrz budynku szczególnie ważna dla osób z wadami wzroku lub słuchu,

Oznakowanie dojścia do windy w bezpośrednim otoczeniu jak i w informacji o rozkładzie budynku

TAK

j.w.

WIF

Posiadamy oznakowanie w postaci piktogramów

brak w Braill’u

Realizacja 2022 r.

 

 

 

Oznakowanie w Braill’u, KOD QR, (poręcze, tabliczki z wydziałem i numerem pokoju, toaleta, itp.)

NIE

W realizacji

 

WIF

Realizacja 2022/2023

 

 

Wejście do budynku z psem asystującym wraz z oznakowaniem

Oznakowanie piktogramami:

- pies asystujący,

TAK

Informacja na drzwiach wejściowych (piktogram)

Piktogram do pętli indukcyjnej – przy zakupie pętli

WIF/WOK

Zrealizowane

 

 

Zapewnienie bezpiecznej ewakuacji,

Plan ewakuacji indywidualnej (dla osób z zewnątrz oraz pracowników),

TAK

Czy jest określony plan ewakuacji pracowników niepełnosprawnych ?

WIF/WOK/WZK

 

 

 

Urządzenia emitujące pulsujący sygnał dźwiękowy oraz świetlny, również w pomieszczeniach gdzie przebywają pracownicy, komunikat głosowy nakazujący opuścić budynek oraz tablice świetlne z tym komunikatem,

CZĘŚCIOWO

Do rozważenia w przyszłości

WIF/WZK

 

 

 

Wózki ewakuacyjne przy schodach,

CZĘŚCIOWO

Wózki, nosze, coś co ułatwiłoby ewakuację osób (klientów) niepełnosprawnych, starszych itp.

WIF/WZK

Do realizacji w ramach projektu

„Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”

II kw. 2022 r.

 

 

 

Konsultacja

cyfrowa

Standard WCAG 2.1

 

CZĘŚCIOWO

 

BRI-ICT

II kw. 2022 r. 

 

 

Obowiązek zapewnienia dostępności stron i aplikacji mobilnych w zakresie:

Strony podmiotowej BIP,

Narzędzi kontaktowych,(formularze, wideotłumacza języka migowego),

Nawigacja,

Deklaracja dostępności,

Multimedia,

Informacja dotycząca sytuacji kryzysowych,

Dokumentów urzędowych,

CZĘŚCIOWO

Wideotłumacz języka migowego oraz film na stronę www – zapewnione przez usługę wykupioną

BRI-ICT/WOK

II kw. 2022 r.  

 

 

 

Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności,
w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny, nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) oraz w tekście łatwym do czytania ETR (easy to read)

CZĘŚCIOWO

 

BRI-ICT

II kw. 2022 r. 

 

 

Konsultacja informacyjno-komunikacyjna

Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się

Instalacja urządzeń do obsługi osób słabosłyszących (pętla indukcyjna),

CZĘŚCIOWO

(montaż pętli indukcyjnej na gotowym stanowisku BOK I PCZK

Pętla w wersji stanowiskowej lub przenośnej

WOK

Do realizacji w ramach projektu

„Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”

II kw. 2022 r.

 

 

Tłumacz PJM online

TAK

Abonament miesięczny, usługa dostępna online przez www (np. na tablecie)

 

zrealizowane

 

Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji
z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku,

 

TAK

Zapis w deklaracji dostępności

WOK

zrealizowane

 

 

Tryb skargowy

 

TAK

Zapis w deklaracji dostępności

PROCEDURA SKARGOWA

WOK

zrealizowane