• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Aktualności

Aktualności
9.02.2024

Rozumiejąc zaniepokojenie knurowskiej społeczności zapowiedziami właściciela Apteki św. Barbary przy ul. Koziełka w Knurowie, iż od 1 kwietnia 2024 r. apteka ta przestanie świadczyć całodobowe usługi, raz jeszcze pragniemy pochylić się nad tym tematem.

Nie do przyjęcia są bowiem zarzuty w stosunku do gliwickiego starostwa, jakoby w działaniu starostwa brakowało poszanowania dla pacjentów oraz dla ciężkiej pracy i zawodu farmaceuty jako części sektora służby zdrowia, ponieważ ustawodawca nie dał naszemu powiatowi możliwości poszukania kompromisu w tej kwestii. Bowiem to nie powiat gliwicki uniemożliwił aptece pozyskanie dofinansowania z NFZ, a przepisy prawa stanęły tutaj na przeszkodzie.

W tym miejscu podajemy kilka faktów, które wynikają ze znowelizowanej ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Otóż, zgodnie z art. 94 ust. 1 omawianej ustawy, znowelizowany art. 94, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2024 r., nie ma zastosowania do powiatów mających siedziby w sąsiadujących miastach na prawach powiatu. W przypadku powiatu gliwickiego jest to miasto Gliwice. W konsekwencji, Zarząd Powiatu Gliwickiego, począwszy od 2024 r., nie jest zobowiązany wyznaczać, w drodze uchwały, apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy. Tym bardziej nie może tego zrobić Rada Powiatu Gliwickiego, ponieważ uchwały dotyczące rozkładu pracy aptek, na podstawie przesyłanych przez apteki z terenu powiatu harmonogramów, były podejmowane przez Radę do 2023 r., zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami. Obecnie, powołany wcześniej art. 94 ust. 1 zwalnia podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne na terenie powiatu gliwickiego z przesyłania Zarządowi Powiatu Gliwickiemu rozkładów godzin pracy aptek.

Zatem fakultatywność, o której wspomina aptekarz, w podejmowaniu decyzji o wyznaczeniu przez Zarząd Powiatu apteki pełniącej dyżury w porze nocnej lub w dni wolne od pracy, nie może, w przypadku naszego powiatu, mieć miejsca. Natomiast powiaty myślenicki i oleśnicki, które podawane są jako przykład w tej materii, nie są powiatami, mającymi swoje siedziby w sąsiadujących miastach na prawach powiatu, co powoduje, iż art. 94 ust.1 ww. ustawy nie ma w ich przypadku zastosowania.

Zamysłem ustawodawcy w przypadku takich powiatów, które mają swoje siedziby w sąsiadujących miastach na prawach powiatu, jakim jest również powiat gliwicki, było to, aby społeczność z każdej miejscowości wchodzącej w skład powiatu mogła mieć jak najlepszy dostęp do apteki, która pracuje w porze nocnej i/lub w dni wolne od pracy. W przypadku powiatu gliwickiego właśnie Gliwice znajdują się w jego „sercu”. W związku z tym mieszkańcom terenów wchodzących w skład powiatu najbliżej jest właśnie do Gliwic. Trudno byłoby bowiem wyznaczyć aptekę dyżurującą w Knurowie, do której musieliby docierać np. mieszkańcy Toszka czy Wielowsi. Dlatego, właśnie w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 26, znajduje się apteka ogólnodostępna, z której całodobowych dyżurów, w razie potrzeby, może skorzystać każdy z mieszkańców powiatu gliwickiego, nie musząc pokonywać dużych odległości, jadąc na drugi koniec powiatu.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby którakolwiek z aptek z terenu naszego powiatu, jeżeli ich właściciele dostrzegają wśród mieszkańców taką potrzebę, pełniła dyżury w porze nocnej i/lub w dni wolne od pracy. I jest w tym działaniu pełne poparcie zarówno Rady, jak i Zarządu Powiatu Gliwickiego. Jednak ani Rada, ani Zarząd nie może żadnej apteki z terenu powiatu wyznaczyć do pracy w porze nocnej i/lub w dni wolne od pracy, ponieważ znowelizowane przepisy prawa farmaceutycznego wykluczają nasz powiat z takiej możliwości, nie pozwalając również jego władzom podejmować w tej sprawie stosownych uchwał.

Należy przy tym dodać, iż każda z ok. 40 aptek funkcjonujących na terenie powiatu gliwickiego, jest podmiotem prywatnym, prowadzącym działalność gospodarczą i każda z nich posiada możliwość dowolnego kształtowania swojego czasu pracy, a władze powiatu nie mają na to – zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2024 r. przepisami – żadnego wpływu.

Redakcja WPG