• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Aktualności

Aktualności
7.05.2024

Dobiegła końca VI kadencja Rady Powiatu, jest to czas refleksji nad minionymi latami pełnymi wyzwań, sukcesów i wspólnych wysiłków na rzecz lepszego jutra naszej społeczności. To także czas podziękowań za włożony trud i wysiłek w Powiat Gliwicki. Rada Powiatu Gliwickiego wraz z Zarządem Powiatu składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które oddały swój czas, energię i zaangażowanie na rzecz rozwoju powiatu. Dzięki zaangażowaniu podejmowano trudne decyzje, zrealizowano wiele projektów i przedsięwzięć.


Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, posłankom i posłom na sejm, gminie Knurów na czele z prezydentem Adamem Ramsem, gminie Pyskowice na czele z burmistrzem Adamem Wójcikiem, gminie Sośnicowice na czele z Burmistrzem Leszkiem Kołodziejem, gminie Toszek na czele z Burmistrzem Grzegorzem Kupczykiem, gminie Gierałtowice na czele z Wójtem Leszkiem Żogałą, gminie Pilchowice na czele z Wójtem Maciejem Gogullą, gminie Rudziniec na czele z Wójtem Krzysztofem Obrzutem, gminie Wielowieś z Wójtem Ginterem Skowronkiem, a obecnie Krzysztofem Kocotem pełniącym funkcję Wójta.


Wszystkim naczelnikom oraz kierownikom Starostwa Powiatowego, jednostkom organizacyjnym Powiatu Gliwickiego: Zarządowi Dróg Powiatowych w Gliwicach, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, Domowi Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach, Domowi Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej, Zespołowi Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie, Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Zespołowi Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach, Zespołowi Szkół Specjalnych w Pyskowicach, Zespołowi Szkół Specjalnych w Knurowie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach, wszystkim nauczycielom i młodzieży oraz Dyrektorowi Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie, Prezesom Szpitali - Leszkowi Kubiakowi, Michałowi Ekkertowi, a obecnie Mirosławowi Sobczakowi, wszystkim pracownikom szpitali oraz Radom Nadzorczym.


Dziękujemy wszystkim instytucjom i służbom: Miejskiej Policji w Gliwicach na czele z komendantem Dariuszem Fuksem, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, byłemu komendantowi Romanowi Klesze oraz obecnemu Marianowi Matejczykowi, dyrektorowi Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach, Arlecie Mrugale, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Gliwicach - Tomaszowi Wysockiemu, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Gliwicach - Robertowi Krawczykowi, Nadleśnictwu Rudziniec – Lasy Państwowe, Wiesławowi Kucharskiemu, byłemu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Rudziniec oraz obecnemu - Grzegorzowi Skrobkowi, Wojskowemu Centrum Rekrutacji w Gliwicach na czele z Piotrem Tadeusiakiem, Jednostce Wojskowej AGAT – Arturowi Kozłowskiemu, Prokuraturze Rejonowej Gliwice-Zachód, Panu Pawłowi Sikorze, Dyrektorowi Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dorocie Wójtowicz, Dyrektorowi Kopalni KWK Knurów, Danielowi Ciemale, Pani Agnieszce Szymczyk Prezesowi Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej, Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Delegaturze w Gliwicach, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Kołom Gospodyń Wiejskich.


Najserdeczniejsze podziękowania dla Radnych Rady Powiatu Gliwickiego i wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności lokalnej i za trud wniesiony w rozwój idei samorządowej.


Dziękujemy wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego za profesjonalną, pełną zaangażowania pracę, za otwartość w stosunku do petentów i w rozwiązywaniu problemów.

Dziękujemy również za Wasze oddanie i gotowość do działania nawet w najtrudniejszych sytuacjach oraz za to, że nieustanie dążycie do tego aby nasz Powiat był jeszcze lepszy. Wasza wiedza i umiejętności były dla Nas pomocne i nieocenione.


Serdecznie podziękowania kierujemy również w stronę naszych powiatów partnerskich: Pucka, Calw i Mittelsachsen. Całemu zarządowi na czele z Jarosławem Białkiem, Starostą Puckim, Adamowi Zażembłowskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu oraz wszystkim radnym. Staroście Powiatu Calw, Helmutowi Rieggerowi, Marianowi Czogalikowi, Staroście Powiatu Mittelsachsen, Dirkowi Neubauerowi oraz wszystkim przyjaciołom i znajomym z którymi mieliśmy okazję się spotkać.


Serdecznie dziękujemy.

Andrzej Kurek, Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego

Włodzimierz Gwiżdż, Starosta Gliwicki,

Adam Wojtowicz, Wicestarosta Gliwicki,

Józef Kruczek, Członek Zarządu Powiatu Gliwickiego.


Radni VI Kadencji Rady Powiatu Gliwickiego.
Na zdjęciu poniżej stoją od lewej: Krzysztof Stolarek, Adam Wojtowicz, Małgorzata Szymańska, Jacek Awramienko, Teresa Szymońska, Włodzimierz Gwiżdż, Waldemar Dombek, Anna Smyl, Dawid Rams, Jolanta Leśniowska, Andrzej Frejno, Eugeniusz Loska, Adam Sobierajski,
siedzą od lewej: Józef Kruczek, Tomasz Kowol, Krystyna Urbańska, Marek Marcisz, Andrzej Kurek, Henryk Hibszer, Ewa Jurczyga, Stanisław Rudzki, Mirosław Marcol.