• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Aktualności

Aktualności
28.03.2024

W dniu 27 marca 2024 roku Zarząd Powiatu Gliwickiego przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gliwickiego za 2023 rok.

Budżet Powiatu Gliwickiego za 2023 rok zamknął się następująco:

Wyszczególnienie

Wykonanie

%

 

2023r.

wykonania

Dochody ogółem w tym:

142 393 644

99,84

dochody bieżące

124 232 087

101,29

dochody majątkowe

18 161 557

90,95

 

 

 

Wydatki ogółem w tym:

146 105 240

94,19

wydatki bieżące

112 847 550

93,82

wydatki majątkowe

33 257 690

95,47

 

 

 

 

Z uwagi na fakt, że dochody budżetowe za 2023 rok są niższe od wykonanych wydatków, wynik budżetu jest ujemny i stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.711.596zł.

Na wynik budżetu składa się:

- wynik budżetu na działalności operacyjnej, tj. różnica między dochodami bieżącymi
i wydatkami bieżącymi, wynik jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 11.384.537zł.

- wynik budżetu na działalności inwestycyjnej, tj. różnica między dochodami majątkowymi
i wydatkami majątkowymi, wynik jest ujemny i wynosi -15.096.133zł.

 

W 2023 roku powiat podpisał umowę o realizacji emisji papierów wartościowych
do kwoty 10.000.000zł. Poprzez oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi, przy  jednoczesnym zabezpieczeniu środków na wykonania zadań, wnikliwe monitorowanie wydatkowanych środków  tylko na te cele, które były najpilniejsze i konieczne do wykonania. Dzięki takim działaniom nie było potrzeby wyemitowania przez Powiat Gliwicki żadnej serii papierów wartościowych.